Skip to main content

Odbor územního a stavebního řízení MMB potvrdil oprávněnost odvolání NESEHNUTÍ proti územnímu rozhodnutí na stavbu supermarketu firmy AHOLD v Novém Lískovci. Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem v Novém Lískovci tak bylo definitivně zrušeno a celý proces povolování stavby se vrací na úplný začátek.

Dne 17. 9. 2001 podalo NESEHNUTÍ odvolání proti souhlasu stavebního úřadu s umístěním stavby supermarketu firmy AHOLD v jádrové zóně městské části Nový Lískovec. Důvody k odvolání byly jak procesní (nedodržení zákonných lhůt, nezákonný postup při zařazování podkladů do spisu ad.), tak věcné (nedořešená dopravní situace, hluková studie aj.). Toho si byl vědom i odvolací orgán (MMB), který ve svém odůvodnění rozhodnutí mj. uvádí: „…závažného porušení zákonnosti se stavební úřad dopustil tím, že ve výroku územního rozhodnutí…nerozhodl o námitkách účastníků řízení (např. NESEHNUTÍ…).“ Proto jeho konečný verdikt zní: „…pochybení stavebního úřadu jsou takového rozsahu a charakteru, že je lze odstranit pouze v rámci nového prvoinstančního řízení.“

„Obvinění starosty Nového Lískovce Střechovského, že naše sdružení činí pouze obstrukce se ukázalo jako falešné. Výrok magistrátu jednoznačně dokazuje, že NESEHNUTÍ svým odvoláním hájilo právo,“ komentuje rozhodnutí magistrátu Martin Ander.

Rozhodnutí magistrátu upozorňuje též na důležitost účasti veřejnosti a jejich občanských sdružení v procesech povolování staveb. Zvláště pak proto, že v současné době sílí snahy o revizi správního řádu (zák. č. 71/1967 Sb.), která má za cíl účast veřejnostI v řízeních výrazně omezIt. „Rozhodnutí brněnského magistrátu je dalším příkladem situace, kdy nezákonnostem při prosazování určitých průmyslových či komerčních staveb zabránilo až aktivní a kvalifikované zapojení veřejnosti do povolovacích procesů“ dodává Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Spor o výstavbu supermarketu v Novém Lískovci se rozhořel již začátkem roku 2001, kdy lískovečtí občané protestovali na veřejném zasedání zastupitelstva proti nevhodnému umístění nového supermarketu na posledním volném místě v centru sídliště. V dubnu 2001 poté iniciovali nespokojení občané petici za koncepční řešení výstavby v tzv. centru A, pod kterou sebrali již více než 700 podpisů. Záměr provází od počátku řada nesrovnalostí (manipulativní průzkum veřejného mínění, nezákonnosti v územním řízení atd.), na což upozornila i výrazná část lískoveckých zastupitelů (6 z 15).