Skip to main content
Tiskové zprávy

Magistrát šetří nezákonnosti v kauze supermarketu firmy AHOLD

By 2001-11-197 září, 2020No Comments

Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna zahájil řízení o přezkoumání územního rozhodnutí na stavbu nového supermarketu nadnárodní firmy AHOLD v Brně-Novém Lískovci. Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem městské části Nový Lískovec tak bude s největší pravděpodobností zrušeno.

Komplikovanou právní situaci zavinil nezákonný postup stavebního úřadu v Novém Lískovci. Dne 24. srpna 2001 totiž stavební úřad vydal územní rozhodnutí na stavbu obchodního centra firmy AHOLD. Proti rozhodnutí se vzápětí odvolaly Brněnské komunikace, a.s. Stavební úřad aniž by vyčkal konce lhůty, do které se mají možnost odvolat i jiní účastníci řízení, změnil na základě odvolání BKOM své původní rozhodnutí a 12. září vydal územní rozhodnutí nové, ve kterém stěžovateli plně vyhověl. Mezitím se však pro jiná předchozí pochybení úřadu proti původnímu rozhodnutí odvolalo sdružení NESEHNUTÍ Brno.

Magistrátu nyní nezbývá, než změněné územní rozhodnutí zrušit pro jeho nezákonnost, nebo» při jeho vydání byl porušen správní řád. Do 28. listopadu mají účastníci řízení možnost se vyjádřit. Teprve poté vydá magistrát svůj konečný verdikt.

Právě zahájené řízení jen potvrzuje neprofesionální přístup úředníků stavebního úřadu v Lískovci, na který NESEHNUTÍ již mnohokráte upozorňovalo. „Zároveň vyvolává obavu, zda úředníci nejednali pod tlakem investora stavby a místních politiků (včetně starosty), kteří se snaží za každou cenu stavbu prosadit a urychlit, aby mohla být otevřena do komunálních voleb v příštím roce,“ dodává Martin Ander, člen NESEHNUTÍ Brno a obyvatel Nového Lískovce.

Ačkoliv 8. listopadu zastupitelstvo městské části nejnižším možným počtem hlasů schválilo návrhy kupních smluv s firmou AHOLD, o stavbě ještě zdaleka není definitivně rozhodnuto.