Skip to main content

Na konci října proběhl druhý terénní seminář z podzimní série Město patří nám všem, kde jsme se společně s vámi podívali na to, jak se Brno staví k inkluzivnímu urbanismu.

Terénní seminář Inkluzivní urbanismus… v Brně? vyzdvihl téma různorodosti obyvatelek a obyvatel měst, přehlížených skupin a jejich specifických potřeb ve veřejném prostoru. Příbližili jsme si také spektrum perspektiv vnímání sdíleného prostoru různými skupinami obyvatelstva nebo rozdílné potřeby a bariéry, se kterými se různí lidé setkávají při pobytu ve veřejném prostoru.

I přes nepřízeň počasí dopadl terénní seminář akcentující témata urbanismu, gentrifikace a bezbariérovosti skvěle. Děkujeme odbornictvu Janici Šipulové, Pavlu Dobošovi a Ondřeji Šerému za expertní výklad, komunitě Bike Kitchen Brno za příjemné zahřátí a vám všem, co jste dorazili*y!

Akce je součástí projektu Erasmus+ „Young People – Essential Partners in Public Environmental Dialogue“. Akce je spolufinancována také z programu Ministerstva pro místní rozvoj – NNO v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu v projektu „Podporou aktivní veřejnosti k udržitelnému rozvoji regionů, měst a obcí“.

📸 Martina Szórádová