Skip to main content

Tisková zpráva České ženské lobby

Mezinárodní den žen zůstává i dnes připomínkou stále relevantního boje za rovné společenské postavení žen a mužů a genderovou spravedlnost. I když byla v uplynulém století zavedena zejména v legislativní oblasti řada pozitivních změn – volební právo pro ženy, rovná práva v manželství, zakotvení reprodukčních práv, právní postihy domácího násilí a legislativní zákaz diskriminace na základě pohlaví – prosazování těchto práv v praxi je nedostatečné. Úsporná ekonomická opatření v reakci na ekonomickou krizi vedou k významnému omezování systému sociálního zajištění, což v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností ve společnosti vytváří hluboké sociální propasti. V mnoha ohledech tato situace dopadá naléhavěji na ženy. Stále navíc platí, že skupina žen, které mohou skutečně využít dosažených pozitivních změn v oblasti genderové rovnosti, zůstává minoritou. Bližší pohled na současnou situaci tak svědčí o tom, že nás ještě velký kus cesty za genderovou spravedlností čeká.
V roce 2010 jsme si připomínali sté výročí Mezinárodního dne žen (MDŽ), který tak již vstoupil do druhého století své existence. Výrazný impulz pro ustavení MDŽ můžeme spatřit již v roce 1908, kdy v New Yorku proběhl velký pochod žen s požadavky na zlepšení pracovních podmínek a rovné volební právo. V roce 1910 na Mezinárodní konferenci žen v Kodani se pak delegátky shodly na ustavení MDŽ pro podporu hnutí za práva žen. Datum 8. března bylo pak vybráno jako připomenutí protestu žen proti válce a bídě v Petrohradě v roce 1917. V roce 1975 byl následně 8. březen oficiálně vyhlášen Mezinárodním dnem žen Organizací spojených národů.
Česká ženská lobby se 8. března 2012 připojí k celé řadě aktivit pořádaných celosvětově na podporu bojů za práva žen. V České republice si MDŽ připomeneme v Brně a v Praze happeningem, divadelním představením, veřejným čtením knih či odbornou diskusí:
 
 
Brno, 8. března 2012
17h.          Diskuse o nerovnostech v odměňování, pořádá Genderové informační centrum NORA za spoluúčasti Gender studies, o.p.s., vystoupí Zuzana Brzobohatá, Anna Putnová, Nina Bosničová, Fakulta sociálních studií MU (Joštova 10, Brno, místnost č. P31)
19h.          Benefiční představení Monology Vagíny, pořádá Nesehnutí Brno ve spolupráci s Persefonou a Ligou lidských práv, HaDivadlo (Poštovská 8, Brno), program od 17:30 zahájí performance pod vedením Lenky Klodové
 
Praha, 8. března 2012
10:30       Závod okolo sněmovny, pořádá Fórum 50 %, Poslanecká sněmovna PČR (vchod z Malostranského náměstí), symbolický závod o místa na kandidátních listinách moderuje Simona Babčáková
15h.          Seminář u příležitosti vydání knihy Pracovní dráhy žen (Křížková A. a kol., SLON 2011), pořádá Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., vystoupí Alena Křížková, Hana Maříková, Lenka Formánková, Akademické konferenční centrum (Husova 4a, Praha 1)
18:30       Scénické čtení z klasické feministické literatury, pořádá Gender studies, o.p.s., kavárna Vypálené koťátko (Mařákova 5, Praha 6)
 
Další akce navazující na MDŽ
Praha, 9. března 2012
18h.          Vernisáž výstavy Care Crises, pořádá Centrum pro současné umění FUTURA za spoluúčasti Gender & sociologie, galerie FUTURA (Holečkova 45, Praha 5)
Praha, 19. března 2012
17h.          Debata Ženy a penze: Chudoba ve stáří je rodu ženského, pořádá Centrum ProEquality při Otevřené společnosti, o.p.s., vystoupí Ilona Švihlíková, Vít Samek a Daniel Münich, Institut CERGE-EI (Politických vězňů 7, Praha 1)
ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY – Síť organizací, které hájí práva žen v České republice: APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Business and Professional Women ČR, Český helsinský výbor, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Klub K2, Manushe, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Národní kontaktní centrum – ženy a věda (SOÚ AV ČR), NESEHNUTÍ Brno, Oddělení Gender & sociologie (SOÚ AV ČR), Otevřená společnost, Porodní dům U čápa, proFem, Rodinné centrum Pexeso, ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy, Unie porodních asistentek