Skip to main content

NESEHNUTÍ happeningem upozornilo na další odklad změn ve školním stravování

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 12. 03. 2024

Dříve ohlášené změny ve školním stravování, které by jídelny zpřístupnily všem dětem a umožnily jim podávat nutričně vyváženou stravu, jsou nyní opět v nedohlednu. Právě na to dnes upozornil happening NESEHNUTÍ před Ministerstvem zdravotnictví. Během něj “ministr zdravotnictví” odmítl děti, které chtěly jíst v jídelně své jídlo, když jim ho jídelna není ochotná uvařit, a místo toho je poslal obědvat do šatny. Organizace i nespokojení rodiče tímto poukázali na současný stav, kdy se čtvrtina dětí kvůli svým stravovacím potřebám ve školní jídelně nenají.

Školní stravování se i v následujícím školním roce bude řídit podle zastaralé, nevyhovující vyhlášky. Alespoň to v nedávném vyjádření avizoval Státní zdravotní ústav, a to i přesto, že ministerstvo zdravotnictví dříve uvádělo jako termín návrhu změn už konec roku 2023. Státní zdravotní ústav přitom sám již v roce 2020 ve své studii konstatoval, že pokrmy ve školních jídelnách nemají dostačující nutriční kvalitu.

Marně si klademe otázku, co úřady celé ty roky dělaly a proč není nový návrh vyhlášky dosud hotový. Každý školní rok, ve kterém jídelny zůstávají zavřené pro děti se specifickými stravovacími potřebami a zahazují svůj potenciál rozvíjet u dětí zdravý životní styl, je zásadní. Na změnu se čeká minimálně patnáct let. Času a slibů už bylo dost,” vysvětluje Anna Neumannová z NESEHNUTÍ.

“Scéna s dětmi obědvajícími v šatně vypadá na první pohled jako nadsázka. Děti, které si přinesou oběd z domova, protože se například stravují vegetariánsky, však v mnohých jídelnách opravdu nesmějí obědvat se svými vrstevníky v prostoru školní jídelny. Zastaralá vyhláška jídelnám vstřícnost vůči takovým strávníkům nenařizuje,” doplňuje Marek Hadrbolec z NESEHNUTÍ.

Z aktuálních dat z hygienických stanic vyplývá, že jen asi 30 % jídelen nabízí dietní stravování. Do tohoto čísla ale spadají také jídelny, které poskytují dietní stravu pouze formou povolení ohřevu vlastního doneseného jídla. Přitom si 81 % rodičů přeje jídelny dostupné všem dětem. 

“Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby zajistil zpracování návrhu nové vyhlášky tak, aby se ve školní jídelně již od nového školního roku kvalitně najedly všechny děti,” doplňuje Neumannová.

Kontakty:
Marek Hadrbolec, Koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ
marekh@nesehnuti.cz, +420 777 524 944

Anna Neumannová, Koordinátorka kampaně Pestré jídelny NESEHNUTÍ
annan@nesehnuti.cz, +420 777 859 252


NESEHNUTÍ v kampani Pestré jídelny usiluje o změnu vyhlášky modernizaci školního stravování tak, aby bylo zdravější, chutnější, mělo menší dopad na životní prostředí a zároveň bylo otevřeno všem bez ohledu na jejich stravovací preference.