Skip to main content
Tiskové zprávy

Ministr Urban dostal od Mikuláše uhlí a petici

By 2003-12-057 září, 2020No Comments

Na dvě desítky aktivistů NESEHNUTÍ a Amnesty International předaly ministrovi průmyslu a obchodu Milanu Urbanovi pytel uhlí a petici s více než dvanácti sty podpisy. Petice vyzývá ministra, aby zabránil vývozům českých zbraní do oblastí, kde se porušují lidská práva, popř. vedou ozbrojené konflikty. Za tyto vývozy nese největší zodpovědnost právě ministerstvo průmyslu a obchodu. Jen v roce 2003 se české zbraně vyvezly do takových zemí, jako jsou Srí Lanka, Kolumbie, Vietnam, Čína, Gruzie nebo Indonésie.

V pátek 5.prosince se před budovou ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnil symbolický happening, na kterém dostal ministr Urban mikulášskou nadílku v podobě pytle s uhlím. Spojení aktuálního problému vývozů zbraní a mikulášské tradice naznačoval i transparent s heslem:“ZBRANĚ, NEBO LIDSKÁ PRÁVA? UHLÍ, NEBO ČOKOLÁDA?“. Dále pak při příležitosti začátku sběru podpisů pod petici předali aktivisté NESEHNUTÍ a Amnesty International ministrovi prvních dvanáct set podpisů. Podepsaní občané České republiky ministra žádají, aby se mimo jiné zasadil o dodržování kodexu Evropské unie pro obchod se zbraněmi, aby nebyly udělovány licence na vývoz zbraní do zemí porušující lidská práva a aby byl celý proces vývozu českých zbraní transparentní. Petici mimo jiné podepsali i novinář Petr Uhl, hudebníci Iva Bittová a Jan Burian, zpěvačka Marta Kubišová a sociolog Jan Keller.

Aktivisté NESEHNUTÍ a Amnesty International převlečení za čerty, Mikuláše a ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana tak symbolicky upozornili na problém vývozu českých zbraní. Mikuláš a čerti se chtěli od ministra dozvědět, zdali byl ve svém funkčním období hodný a nepovolil vývozy do rizikových oblastí. Zpočátku se ministr vykrucoval slovy: „Neřeknu, neřeknu, je to tajné“. Ale nakonec přiznal, že v posledním roce skončili české zbraně v takových zemích jako jsou Srí Lanka, Kolumbie, Vietnam, Čína, Gruzie a Indonésie. A tak nezbylo nic jiného, než ministra obdarovat místo čokolády pytlem s uhlím, který čerti odevzdali na podatelně MPO. České zbraně tak končí v zemích, kde zuří občanské války, v zemích, které porušují lidská práva, vládnou v nich diktátorské režimy, nebo v oblastech, kde probíhají ozbrojené konflikty. Česká republika tím porušuje mnohé mezinárodní dohody a úmluvy, které se zavázala dodržovat. Mimo jiné i Kodex Evropské unie, který obchod se zbraněmi upravuje. Jen v období od března do října tohoto roku tak Česká republika vyvezla mimo jiné zbraně za více než 100 miliónů korun právě na Srí Lanku, do Kolumbie, Vietnamu, Číny, Gruzie nebo Indonésie. Ozbrojené střety vládních a protivládních sil na Srí Lance, 4000 civilistů zavražděných příslušníky armády či polovojenských jednotek v Kolumbii, útlak náboženských menšin ve Vietnamu, nedodržování lidských práv v Číně, mučení zadržených osob policisty v Gruzii, mimosoudní popravy v Indonésii – to jsou podle zpráv Amnesty International jen některé aspekty hrubého porušování lidských práv v těchto zemích. Petr Machálek z NESEHNUTÍ k tomu řekl: „České zbraně napomáhají porušování lidských práv ve světě a ministerstvo průmyslu a obchodu to velmi dobře ví. Pan ministr si tedy nic jiného než pytel uhlí nezaslouží.“

Velkým problémem vývozů českých zbraní do zahraničí je netransparentnost udělování licencí k obchodování s tímto „zbožím“. Celý proces licenčního řízení je na základě usnesení Vlády ČR utajovanou skutečností. To mimo jiné znamená, že občané České republiky nemají možnost zjistit, jaké zbraně se jejich jménem vyvezly a kde skončily. „Příkladem pro Českou republiku v tomto mohou být země jako Nizozemí, Velká Británie nebo Švédsko, kde je obchod se zbraněmi pod veřejnou kontrolou“ podotkl Jiří Koželouh z Amnesty International.

Více informací:

Petr Machálek, mobil: 777 308 113, e-mail: petr.machalek@centrum.cz

Jiří Koželouh, mobil: 723 559 495, e-mail: jirikozelouh@email.cz

www.zbrane.ecn.cz