Skip to main content

Za výrazné oslabení pozice ministerstva životního prostředí a jeho podřízení zájmům privátních subjektů označila ekologická organizace NESEHNUTÍ tiskovou prezentaci nového ministra životního prostředí Pavla Drobila, kde prezentoval své priority v nové funkci. Z jeho dosavadních výroků vyplývá, že z ministerstva, které má v názvu životní prostředí, chce udělat jakési detašované pracoviště ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho úkolem by pak nebylo chránit životní prostředí a zdraví lidí, ale pouze zajišťovat, aby ekologické zákony a normy neomezovaly komerční záměry. Naplnil tak bezezbytku obavu dalšího člena vlády Karla Schwarzenberga, že z ministerstva životního prostředí zbude pouze slupka.

V prezentaci priorit nového ministra živorního prostředí Pavla Drobila chyběla ochrana stromů ve městech a alejí rostoucích kolem silnic. A to přesto, že od konce minulého roku ministerstvo životního prostředí nevydalo vyhlášku určující pravidla pro kácení stromů. Následkem toho dochází k nekontrolovanému kácení stromů ve městech a podél cest a nejsou za ně vysazovány nové.

Co nový ministr ve svém představení programových priorit naopak zdůraznil, je tzv. debyrokratizace ministerstva životního prostředí. Ta v pojetí ministra Drobila znamená zrušení „…norem souvisejících s ochranou životního prostředí, které zasahují do života živnostníků“. Tím chce ministr splnit závazek vládní koalice „…každý rok zrušit třicet byrokracií“. Mezi ohroženými předpisy se tak ocitá např. posuzování vlivu různých staveb na životní prostředí (tzv. EIA) a ministrem avizovaná snaha omezit možnost občanů se do tohoto posuzování zapojovat. „Za líbivými hesly o snižování byrokracie se často skrývají zásadní omezní práv občanů“, konstatuje Lukáš Lyer z NESEHNUTÍ. Ukázkovým příkladem je např. v minulosti zavedené zkrácené stavební řízení, kdy práci nezávislého stavebního úřadu nahrazuje komerční subjekt – autorizovaný inspektor, placený investorem stavby. Zavedení institutu autorizovaných inspektorů bylo také zdůvodňováno snahou odlehčit přetížené úřady a zjednodušit vydávání stavebního povolení. Výsledkem je ale nemožnost obcí i občanů hájit svá práva, před realizací nezákonných staveb, což konstatoval ve svém prohlášení i úřad ombudsmana.

Ministr Drobil také otevřeně vyjádřil svoji neochotu podílet se na snižování evropských emisích oxidu uhličitého o 30% dle závazku, který v rámci Evropy navrhují ministři životního prostředí Německa a Francie a ministr energetiky Velké Británie. Cílem opatření je zmírnit podíl evropských zemí na globálním znečišťování. Ministr Drobil, který sám uznává, že se doposud nezabýval dopady průmyslu na klima a své povědomí o této problematice čerpá z několika statí knihy Václava Klause Modrá, nikoli zelená planeta, ilustroval svůj postoj k danému tématu slovy: „Dopady klimatu v Mikronésii mě zajímají pouze potud, pokud nenarušují naši práci pro občany České republiky“.

Ministr životního prostředí dále vyjádřil svoji plnou podporu dalšímu budování dálnic, které z jeho pohledu nejsou v rozporu s ochranou životního prostředí. Stejně tak se postavil za další bloky jaderných elekráren, jelikož jaderná energie je v jeho pojetí „nejčistším a nejlevnějším zdrojem energie“ a to přesto, že přiznává, že není vyřešen problém jaderných uložišť a ČR již nyní patří mezi vývozce elektrické energie, které má nadbytek.

„Ministr Drobil jako jednu ze svých priorit označil odideologizování ministerstva životního prostředí. Svými apriorními soudy o ekologické legislativě, dálnicích, jaderné energetice, či změnách kimatu však jen ukázal, že ideologické předsudky hrají v jeho práci více než zásadní roli.“, komentuje ministrova prohlášení Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. „Co jiného než ideologické brýle představuje ministrovo nadšení rušit ekologické předpisy, bez ohledu na jejich funkci jen proto, aby byla splněna jakási vládní kvóta zrušených zákonů. Co jiného než ideologická zaujatost je považovat dálnice automaticky za ekologické, jadernou energii za čistou a levnou a to bez ohledu na její potřebnost a dopady“, uzavírá Štefanec.

V prezentaci priorit ministra životního prostředí Pavla Drobila se objevilo i několik proklamací, ve kterých ministr přijal za své část z priorit, které mu při jeho nástupu do funkce předaly ekologické organizace. Patří mezi ně např. důraz na ochranu zemědělské půdy před její nekontrolovatelnou zástavbou či ochrana ovzduší.

Milan Štefanec, 605 239 579, milan.stefanec(@)nesehnuti.cz

Lukáš Lyer, 724 219 244, lukas.lyer(@)nesehnuti.cz