Skip to main content

Nezisková organizace NESEHNUTÍ dnes zahajuje soutěž o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů s názvem GENDERIÁDA (www.genderiada.cz). Soutěž se zaměřuje na vzdělávání a odbornou činnost středoškolských studentů a studentek. Cílem je motivovat studující, aby se zajímali o otázky rovnosti žen a mužů formou napsání odborné práce o délce 15 – 30 normostran.

NESEHNUTÍ chce prostřednictvím soutěže podpořit přemýšlení nadaných studentů a studentek o rovnosti žen a mužů v různých sférách společnosti. Odborné práce se můžou týkat nejpalčivějších společenských problémů, jako je například domácí násilí či zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách politických stran. Zájemci i zájemkyně si mohou na stránce www.genderiada.cz vybrat jedno z vypsaných témat nebo vymyslet vlastní. Vítěz nebo vítězka získá tablet Lenovo.

Soutěží chceme podpořit kvalitu společenskovědního vzdělávání, které považujeme pro orientaci v současném světě za stále důležitější. Soutěžící budou mít příležitost rozvíjet své odborné schopnosti, které mohou využít i na vysoké škole,” řekla za organizátorky soutěže Petra Havlíková z NESEHNUTÍ.

Všichni soutěžící budou mít zároveň možnost své práce v následujícím roce přihlásit do soutěže SOČ – Středoškolské odborné činnosti. I z toho důvodu budou své práce konzultovat s odborníky a odbornicemi v oblasti rovnosti žen a mužů. Patří mezi ně například docentka Kateřina Nedbálková působící na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity nebo Milan Fujda z Ústavu religionistiky Filozofické fakulty v Brně.

Odbornou soutěž pro studující středních škol, kterou organizuje NESEHNUTÍ, považuji za velmi důležitý počin. Často se setkávám s tím, že právě mladí lidé mají o genderových tématech zkreslené představy. Proto je nezbytné s nimi o těchto tématech mluvit, vycházet z jejich žité zkušenosti a motivovat je k tomu, aby o nich přemýšleli kriticky a nepřebírali jen povrchní zprávy z médií,“ řekla za konzultující předsedkyně Genderové expertní komory Veronika Šprincová.

Záštitu nad soutěží převzala brněnská Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra genderových studií z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Genderová expertní komora. Soutěžící z celé České republiky se do soutěže mohou zapojovat až do konce října. Slavnostní vyhlášení proběhne na začátku prosince v pražské Akademii věd.

Kontakty:

Petra Havlíková, petra.havlikova@nesehnuti.cz

Kristýna Pešáková, kristyna.pesakova@nesehnuti.cz