Skip to main content

V tomto týdnu se uzavírá lhůta pro podávání odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby supermarketu na ulici Přívrat v Brně-Žabovřeskách. Kladné územní rozhodnutí vydal stavební úřad Brno-Zabovřesky a to i přes fakt, že investor nedisponuje žádnými právy k větší části pozemků na nichž chce stavět. Stavební úřad tak fakticky povolil umístění stavby na pozemku bez souhlasu platného majitele – města Brna. Proti rozhodnutí se odvolalo několik obyvatel a obyvatelek z blízkého okolí navrhovaného Multicentra, občanská sdružení NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica a také sousední zdravotní středisko.

Pozemky na nichž je záměr Multicentra plánován patří z vetší části Statutárnímu městu Brnu. Developerská firma (Fuertes development, s.r.o.) uzavřela s městem Brnem smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Platnost smlouvy vypršela dne 16. srpna 2007 neboť developer do tohoto termínu nezískal nezbytná povolení ke stavbě. Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání odmítlo jednat o prodloužení smlouvy a smlouva je tak neplatná.
„Přes tuto skutečnost vydal stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby a dopustil se tak porušení stavebního zákona. Jde o nezákonný postup, který nesmí být tolerován. Podali jsme odvolání,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Záměr Multicentra v Žabovřeskách je velmi kontroverzní a případné výstavbě by padla za oběť stromová alej a část zelené plochy, bylo by nutné odklonit cyklostezku a záměr by způsobil nárůst dopravy. Podle NESEHNUTÍ je navíc projekt v rozporu s platným územním plánem, neboť přesahuje stavebním objektem do plochy zeleně. NESEHNUTÍ zpracovalo materiál pro brněnské zastupitele, který analyzuje jak současnou situaci kolem projektu, tak upozorňuje na negativní dopady jeho realizace.
Záměr kritizují místní občané a občanky, bydlící v blízkých domech, jenž sestavili petici a obrátili se dopisem i na primátora města Brna. „Nesouhlasíme s realizací zbytečného projektu, který přinese nárůst dopravy, likviduje zelené plochy a poškodí tak naše životní prostředí,“ komentuje záměr místní obyvatelka Tamara Kotalová.
Likvidace zelené plochy u zdravotního střediska a snížení úrovně parkoviště o 2 metry neuspokojivým způsobem změní přístup k sousednímu Zdravotnímu středisku (na malé vzdálenosti a ve zúženém prostoru bude nutné překonat třímetrový výškový rozdíl). Řešení záměru by znemožnilo jednoduchý přístup návštěvníkům zdravotního střediska a to zejména rodičům s kočárky, osobám na invalidním vozíku, starším lidem a zkomplikuje též příjezd sanitek. Dotazem na vedení zdravotního střediska bylo zjištěno, že jeho vedení podává odvolání proti územního rozhodnutí a požaduje projekt přepracovat.
Vzhledem k situaci a k nezákonnému postupu stavebního úřadu Brno-Žabovřesky podávají odvolání také skupina obyvatel Žabovřesk a občanská sdružení NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica a požadují zrušení územního rozhodnutí. Odvoláními se bude zabývat Magistrát města Brna.
Záměr Multicentra kritizuje žabovřeský zastupitel za Stranu Zelených a ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek, který dodává: „Postoj dotčených občanů a sousedního zdravotního střediska, existence prodejny v blízkosti záměru, komplikace v dopravě, omezení pěšího pohybu v centrálním veřejném prostoru naší městské části, zhoršení životního prostředí a pohody bydlení– to vše jsou pádné důvody, aby se vedení městské části Brno-Zabovřesky proti nesmyslnému záměru postavilo a odmítlo jej. Tato kauza navíc dokumentuje absenci jakékoliv strategie v oblasti obchodních center v naší městské části i celém Brně.“
Více informací:
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495
Petr Machálek – ředitel Hnutí DUHA a zastupitel – 777 308 113
Tamara Kotalová – 776 802 302
Zita Zapadlová – Ekologický institut Veronica – 737 477 319