Skip to main content

Brno v posledních dnech zažilo první smogovou situaci v letošním roce. Podle neziskové organizace NESEHNUTÍ radnice o smogu a jeho rizicích informuje nedostatečně. NESEHNUTÍ proto prostřednictvím aplikace muzudychat.cz vyzývá k apelu na radnici pro zlepšení informovanosti veřejnosti o kvalitě ovzduší. Také navrhuje zrušit jízdné v centru města po dobu trvání smogové situace.

„Smogovou situaci vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav, pokud koncentrace sledovaných škodlivin v ovzduší překročí daný limit. U prachových částic (PM10) je smogová situace vyhlášena na základě 12 hodinového průměru,“ vysvětluje aktivistka Hana Chalupská a pokračuje: „znamená to tedy, že půl dne dýcháme vzduch přesycený polétavým prachem, a teprve poté je vyhlášena smogová situace. Přitom polétavý prach zhoršuje dýchání a ohrožuje osoby se srdečními potížemi, nejvíce potom děti a lidi vyššího věku.“

„Brno má potíže s polétavým prachem dlouhodobě. Každoročně překračuje stanovený limit třiceti pěti dní v roce s nadlimitním celodenním průměrem koncentrace prachu (PM10) v ovzduší. Pro srovnání rakouská města Vídeň nebo St. Polten překračovala tyto limity naposledy v roce 2011,“ srovnává situaci v Brně se sousedním Rakouskem Alice Kulhánková z iniciativy Dejchej Brno.

„Se smogem jsou spojena zdravotní rizika. Považujeme za tristní stávající stav informování veřejnosti i konkrétních rizikových skupin o ohrožení jejich zdraví. Přitom řešení jsou jednoduchá – třeba zasílání SMSek nebo průběžná hlášení ve vozidlech veřejné dopravy. Města mají možnost schválit regulační plán pro smogové situace, který může například zakázat vjezd aut do centra nebo zastavit provoz průmyslových podniků. Brno nic takového nemá, ačkoliv si toto opatření píše do svých plánů na zlepšení ovzduší již od roku 2009. Brno nemá ani akční plán kroků vedoucích ke zlepšení ovzduší, který Strana zelených slibovala zpracovat již v únoru 2015,“ konstatuje Hana Chalupská.

„Požadujeme, aby radnice aktivně informovala veřejnost a lidi pracující s rizikovými skupinami. Dále požadujeme zavedení veřejné dopravy zdarma po dobu smogové situace ve městě. K našim požadavkům se mohou připojit i lidé prostřednictvím naší aplikace muzudychat.cz. Apely budou zaslány přímo primátorovi,“ doplňuje jedna z členek NESEHNUTÍ, Kristina Studená.

Aplikace muzudychat.cz zobrazuje data o ovzduší v Brně od léta 2016 a informuje veřejnost o aktuálním stavu. Využívá k tomu otevřená data, která zprostředkovává Český hydrometeorologický ústav. Prostřednictvím aplikace, kterou je možné zobrazit na mobilních telefonech i v počítačích, mohou lidé zasílat apel na radnici s návrhy na zlepšení smogové situace v Brně.

Kontakty:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ Brno, hana@nesehnuti.cz
Kristina Studená, NESEHNUTÍ Brno, kristina.studena@nesehnuti.cz