Skip to main content

Brněnská nezisková organizace NESEHNUTÍ vytvořila novou webovou aplikaci Můžu dýchat? Ta vám řekne, jaká je aktuální kvalita vzduchu a jak se zachovat při špatném stavu ovzduší.

Brno se dlouhodobě potýká s překračováním limitů pro polétavý prach (PM10 a PM2,5), oxid dusičitý (NO2) a benzo[a]pyren (B(a)P). V letních měsících má také problém s překračováním limitů přízemního ozónu (O3). Všechny tyto škodliviny přímo souvisí se spalováním v motorech automobilů, případně v lokálních topeništích. Znečištěním trpí lidé ve většině městských částí, v okrajových oblastech kromě jižní části města je situace o poznání lepší. Podle Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Brno je zhoršenou kvalitou ovzduší postiženo více než dvě stě tisíc obyvatel města. Znečištění ovzduší přitom zkracuje každému člověku v Česku život o více než deset měsíců. Plány, jak kvalitu ovzduší ve městě zlepšit, jsou na radnici v řadě dokumentů, ale navržená opatření se nerealizují nebo nepřinášejí efekt.

Věnujeme se otevírání dat a jejich propojování s aktuálními problémy. Kvalita ovzduší je v Brně stále žhavým tématem, přišlo nám proto podstatné přetavit dostupná data do uživatelsky atraktivní podoby. Aplikace Můžu dýchat? má být nástrojem, jak se rychle dozvědět o momentálním stavu ovzduší i o jeho dalším vývoji. Můžete sledovat vliv aktuálního ovzduší na vaše zdraví, sport či pobyt venku a také možné dopady pro rizikové skupiny,” uvádí do kontextu vznik aplikace koordinátorka projektu Kristina Studená z NESEHNUTÍ.

muzudychat

Aplikace je zároveň nástrojem zapojování veřejnosti do zlepšování kvality ovzduší. Pomocí formuláře může kdokoliv odeslat apel pro zkvalitnění měření, řešení smogové situace nebo připomínkovat strategické dokumenty. “Brno podle nás nezapojuje dostatečně veřejnost do řešení dlouhodobých problémů. Můžeme to vidět například na aktuální přípravě strategického dokumentu Plánu mobility. Formu zapojování veřejnosti, kterou používáme v naší aplikaci, mohlo město využívat už dlouho. Aktivita současné koalice se v oblasti zapojování veřejnosti do územního plánování a dopravy příliš neliší od předchozích vedení radnice,” komentuje Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.

Webová aplikace může být užitečným nástrojem pro brněnské obyvatele a obyvatelky nejen v získání aktuálních informací. Také paní Alice Kulhánková z městské části Komín na aplikaci oceňuje možnost zapojení:Každý čtvrtek se v naší čtvrti v zimě i v létě potýká moje rodina s nedýchatelným vzduchem kvůli pálení biomasy z přilehlých zahrádkářských kolonií. Jsem ráda, že někdo na problém s ovzduším upozorňuje a nabízí nám, jednotlivcům, možnost apelovat na radnici a něco pro zlepšení udělat.”

Kontakt:

Kristina Studená, koordinátorka projektu, NESEHNUTÍ Brno, kristina.studena@nesehnuti.cz