Co mě štve?

V tomto workshopu se studentky a studenti seznámí s metodami nenásilné komunikace. Naučí se komunikovat při konfliktech a při hledání řešení, budou pracovat s vlastními pocity a nacvičí si některé techniky nenásilné komunikace, jako je například empatické naslouchání, práce s pocity a potřebami nebo umění se uklidnit a vnímat sám sebe. V rámci workshopu studující pochopí, jak nám při konfliktních situacích pomáhá uvědomit si nejen vlastní emoce, ale i to, proč můžou naše pocity u ostatních vyvolávat různé reakce, a proč je důležité naslouchat sobě i druhým.

Anna Demčuk

Lektorka, interkulturní pracovnice programu Společně k rozmanitosti

Kontakt 799 790 903