Jsme v tom spolu

Cílem workshopu je otevřít mezi studujícími kvalitní a konstruktivní diskuzi na téma šikana. K zapojení do diskuze pomáhají studentkám a studentům evokační aktivity a příběh, díky kterému si studující vyjasní svůj vlastní postoj k tématu šikany a pochopí veškeré její dopady na celý kolektiv třídy. Zároveň se účastnice a účastníci workshopu seznámí s tím, co mohou jako jednotlivci udělat pro prevenci nebo zastavení šikany v jejich bezprostředním okolí.

Anna Demčuk

Lektorka, interkulturní pracovnice programu Společně k rozmanitosti

Kontakt 799 790 903