Bez násilí

Workshop Bez násilí je prevencí šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Studující se v něm naučí rozeznávat násilné situace a komunikovat o nich a také zjistí, jak a kde vyhledat pomoc pro sebe či své blízké. Workshop se přizpůsobuje aktuálnímu naladění skupiny a tématům, která chtějí probírat sami studující.

Komu je workshop určený: Základní školy (druhý stupeň) a střední školy
Velikost skupin: 10 – 30 osob
Délka: 3 vyučovací hodiny
Cena: Dočasně zdarma

Agáta Prokopova

Lektorka, členka programu F*éra

Kontakt