Prostor pro spor

Metodika Prostor pro spor je výsledkem spolupráce týmu NESEHNUTÍ a akademického týmu Ústavu politologie UK v Praze. Předmětem metodiky jsou dopady společenské polarizace na dodržování lidských práv.

Vycházíme z přesvědčení, že polarizující spory eskalující kolem témat jako respekt k náboženské diverzitě, genderová rovnost nebo přijímání uprchlíků neústí v žádné uspokojivé řešení, protože jsou často jen zástupným problémem širších politických sporů, skupinových zájmů a společenských nerovností. Přesto je důležité k nim přistupovat se vší vážností – už jenom proto, že negativně dopadají na důstojnost a životní podmínky zejména těch skupin, které jsou v nějakém ohledu společensky znevýhodňovány, a dochází k porušování lidských práv jejich členů.

Metodika Prostor pro spor (,pdf, 1,13MB)

Pokud máte zájem o prezentaci metodiky nebo realizaci workshopu u vás na škole, neváhejte nás kontaktovat

Anna Demčuk

Lektorka, interkulturní pracovnice programu Společně k rozmanitosti

Kontakt 799 790 903