Skip to main content
Tiskové zprávy

Na IDETu 2003 se vystavovaly zakázané miny

By 2003-05-237 září, 2020No Comments

Na veletrhu zbraní IDET 2003 v Brně byly nabízeny k prodeji miny, jejichž konstrukce a užití odporuje Ottawské konvenci o zákazu protipěchotních min. Informovala o tom Německá iniciativa za zrušení pozemních min (German Initiative to Ban Landmines). Potvrdila tak obvinění vznesená aktivisty NESEHNUTÍ ještě před zahájením zbrojního veletrhu, kteří tvrdili, že na veletrhu se prezentují firmy vyrábějící zakázané zbraně. Veletrh IDET 2003 se konal mj. pod záštitou premiéra české vlády Vladimíra Špidly.
Protivozidlovou minu známou pod názvem HORIZONT nebo PD-Mi-PK určenou k ničení obrněných transportérů, speciální a ostatní techniky nabízel český výrobce zbraní Poličské strojírny na zbrojařském veletrhu IDET, který se konal ve dnech 28. – 30. 4. 2003 na brněnském výstavišti. Mina může být aktivována mj. nárazem oběti do nástražného drátu nataženého přes zaminovanou cestu. Protože jsou tyto miny konstruovány tak, aby při kontaktu s člověkem explodovaly, je tento druh min podle ICBL (International Campaign to Ban Landmines – organizace získala Nobelovu cenu za mír v roce 1997) zakázán na základě Dohody o zákazu protipěchotních min (tzv. Ottawská konvence). „Jakmile je mina aktivována, pět ocelových desek ve tvaru kruhu umístěných na přední části miny – tzv. Misznay Schardinovy výbušné hlavice – se stává výbušnými náboji. Takovýto výbuch miny pak úplně zdemoluje vozidlo a rozmetá sekundární úlomky do vzdálenosti 150 – 225 metrů. Samotná ocelová deska, úlomek nebo střela jsou nebezpečné až do okruhu 1 km“, uvádí se k případu ve zprávě Německé iniciativy za zrušení pozemních min (blíže viz foto >>>ZDE<<
Dohodu o zákazu protipěchotních min podepsala Česká republika 3. 12. 1997, ratifikovala ji 26. 10. 1999 a od 1. 4. 2000 se stala členskou zemí této Dohody. Produkce protipěchotních min pak byla v ČR zastavena v roce 1989. Přesto však problematické miny HORIZONT nadále tvoří součást výzbroje Armády ČR.
„Vzhledem k velkým rozměrům a konstrukci miny není sice její standardní užití jako protipěchotní příliš pravděpodobné, nicméně taková možnost přesto existuje. A náhodnou explozi při kontaktu osob s nástražným drátem nelze vyloučit v žádném případě“, doplňuje Karel Dolejší z Amnesty International. Přes závazky České republiky vyplývající z Ottawské konvence již v roce 2001 na zbrojařském veletrhu IDET byla nabízena mina HORIZONT, která může být odpálena při náhodném kontaktu s člověkem. „Je to další z příkladů, kdy organizátoři a vystavovatelé IDETu vědomě porušují zákonné normy a mezinárodní úmluvy na ochranu lidských práv“ konstatuje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. „Je ostudné, že instituce a vládní představitelé, kteří mají dbát na dodržování zákonů, poskytují takové akci, jakou je zbrojní veletrh IDET, svoji záštitu a tím znevažují mezinárodní úsilí o odzbrojení“ dodává Veronika Pazderová z občanského sdružení Chiméra.
Výrobce min HORIZONT a. s. Poličské strojírny byl v letech 2001 – 2002 na základě podnětu NESEHNUTÍ prošetřován pro porušení zákona o regulaci reklamy, kdy v rozporu s tehdy platným zákonem č. 40/1995 Sb. zakazujícím reklamu na zbraně (mimo zbraně lovecké, sportovní a historické) inzeroval v médiích veřejně své výrobky – minovací prostředky, kontejnerovou munici, zbraně a dělostřelecké a protitankové náboje. Na základě jednání vyvolaného příslušným živnostenským úřadem, se generální ředitel Poličských strojíren ing. Jaroslav Trávníček tehdy písemně zavázal neuveřejňovat nabídky zbraní a střeliva vyráběných jeho společností např. v časopise IDET News či CDAI Review.
Kontakt:
Milan Štefanec (NESEHNUTÍ Brno), 605 239 579
Karel Dolejší (Amnesty International Brno), 606 175 602
Veronika Pazderová (o. s. Chiméra), 776 799 745
http://zbrane.ecn.cz
http://www.icbl.org
http://www.landmine.de
http://www.un.org/Depts/dpko/mine/UNDocs/ban_trty.htm