Skip to main content

V pondělí 17. 6. v čase od 12:00 do 14:00 proběhne ve Dvoraně SZŠ Brno, Jaselská panelová diskuze otevřená veřejnosti na téma „gender a společnost, gender a zdraví“. Debata se zúčastní studující středních a základních škol a je otevřena i širší veřejnosti.

Tisková zpráva NESEHNUTÍ a Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská z 11. 6. 2024

447767460 847148287446310 7698316072216378937 N

V panelu se potkají jak studující střední a vysoké školy, tak například advokátka a ombudsmanka FF UK nebo zástupkyně vyučujících. Pořadatelstvo diskuze tím chce dát najevo, že na hlasu mladých lidí záleží, a že je nutné je do diskuzí o věcech veřejných přizývat a naslouchat jim. 

Téma genderové rovnosti zvolili*y samotné*í studující v rámci projektu Světová škola. To dokazuje, že pro studující je právě aspekt rovnosti a respektu tématem aktuálním, potřebným a chtěným. 

Zdravotnictví je silně genderovaným odvětvím. Přes 80 % pracujících ve zdravotnictví jsou ženy. Zároveň ale na vrcholných postech a nejprestižnějších pozicích vídáme mnohem častěji muže. Genderová nerovnost se propisuje také do přístupu k pacientům*kám a klientům*kám, do vývoje léčiv atd. Diskuze se proto dotkne právě témat, jako je genderovanost zdravotnictví, gender v procesu vzdělávání, genderová slepota nebo gender health gap. 

“V diskusi se zaměříme na to, jak se genderové stereotypy propisují do přístupu ke zdravotní prevenci, bolesti, diagnostice i léčby onemocnění. Genderové stereotypy totiž ovlivňují nejen naše vnímání sebe sama a naše volby, například v podobě zanedbávání preventivní zdravotní péče ze strany mužů, ale i naše vnímání druhých. Srdeční onemocnění jsou dvakrát častěji chybně diagnostikována u žen než u mužů. Jsou to zpravidla symptomy srdečního selhání u mužů, které se dostávají do učebnic a klinických standardů, symptomy u žen tak unikají naší pozornosti s přímým dopadem na to, jaké péče se nám dostává. LGBTQ+ lidé se často potýkají s tzv. menšinovým stresem. I tato zkušenost se může promítat do přístupu ke zdravotní péči. 

 To je jen několik příkladů nerovného přístupu ke zdraví i bolesti. Je v zájmu nás všech ho pojmenovat a měnit. Může nám k tomu pomoci kritická reflexe a genderová citlivost jak ve vzdělávání, tak i ve vztahu k pacientsvu a při analýze dat a informací. Z tohoto důvodu si o tématu povídáme v prostředí Střední zdravotnické školy. Genderově citlivý přístup je zároveň vhodné začít uplatňovat už v průběhu vzdělávání. Jen tak můžeme zajistit vnímavý, respektující přístup k sobě a ostatním, jejich potřebám a životním volbám, které by měly být co možná nejméně zatíženy genderovými stereotypy a předsudky,” vysvětluje Barbora Veselá z týmu F*ÉRA NESEHNUTÍ. 

V panelu zasednou:

  • Pavla Špondrová (ombudsmanka FF UK, advokátka)
  • Aneta Straková (studující FSS MU) 
  • Barbora Veselá (koordinátorka týmu F*ÉRA NESEHNUTÍ)
  • Teo Formánek (studující SZŠ Jaselská)
  • Iva Lambová (vyučující, SZŠ Brno, Jaselská)
  • Dominika Babáková (vyučující, SZŠ Brno, Jaselská)

Panelovou diskuzi moderuje: 

  • Eva Colledani (externí spolupracovnice F*ÉRA NESEHNUTÍ, feministka, skvělá fotografka)

Pro bližší informace se na nás neváhejte obracet.
Pokud se plánujete na diskuzi dostavit osobně, dejte nám o tom prosím předem vědět.

Kontakty:

Diskuze proběhne 17. 6. 2024 v čase 12:00 až 14:00 v prostorech Dvorany Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská v druhém patře budovy na Jaselské 7. V případě zájmu o účast se prosím dostavte čtvrt hodiny před začátkem diskuze.