Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 14. 8. 2019

NESEHNUTÍ přidalo na mapu českých velkochovů na stránkách hlavanahlave.cz novou funkci. U řady velkochovů je nyní možné zobrazit nejen informace o provozovatelích a počtech zvířat, ale i fotografie z daného chovu. Organizace tím chce ukázat reálné podmínky v českých velkochovech a také apelovat na zákaz klecových chovů hospodářských zvířat v celé Evropské unii.

 

Ode dneška může kdokoliv na webových stránkách hlavanahlave.cz zobrazit mapu českých velkochovů, u nichž jsou nově k dispozici fotografie dokumentující současný stav chovu hospodářských zvířat. Fotografie pocházejí z míst jako jsou výkrmny kuřecích brojlerů, klecové, halové a voliérové chovy nosnic, porodny a výkrmny prasat, mléčné farmy nebo chovy býků na výkrm. “Fotografie z různých typů českých velkochovů, které jsme na mapě zveřejnili, zobrazují zvířata v často šokujících a velmi nevyhovujících podmínkách. Je ale zjevné, že nejhorší podmínky pro zvířata panují tam, kde dochází k drastickému omezení jejich pohybu, to znamená v klecových chovech nosnic, v klecích pro prasnice (tzn. v klecích pro březí prasnice a v porodních klecích) a v individuálních kotcích pro telata,” vyjmenovává Barbora Kosinová z NESEHNUTÍ. 

Z celkem více než dvou tisíc velkochovů znázorněných na mapě jsou nyní k dispozici fotografie u zhruba čtyřicítky z nich. “Fotogalerie u jednotlivých velkochovů budeme průběžně doplňovat. Vyzýváme proto ty, kdo mají k dispozici fotografie z velkochovu, aby nám je zaslali ke zveřejnění,” doplňuje Kosinová.

„Při procházení fotek si lze všimnout, že životní podmínky zvířat se mezi jednotlivými chovy příliš neliší a bývají velmi špatné. Na některých záběrech navíc můžeme vidět i extrémy, jako jsou mrtvá nebo umírající zvířata,“ říká Adam Schejbal z NESEHNUTÍ. Prasata v holých kotcích bez možnosti rozptýlení, březí prasnice v úzkých klecích, ve kterých se ani neotočí, prasnice v obdobně omezujících porodních klecích bez možnosti starat se o svá selata, nebo čerstvě narozená telata zavřená po jednom v malých budkách jsou průvodními znaky současného modelu živočišného zemědělství. “Záběry ukazují, že podmínky chovu často nesplňují ani minimální požadavky stanovené zákonem a jsou pro zvířata velmi nevyhovující. Z fotek je zjevné, že vysoká intenzita chovu je v přímém rozporu s životní pohodou zvířat ve všech jejích aspektech,“ dodává Schejbal.

Zveřejnění fotografií z konkrétních velkochovů v ČR je dalším způsobem, jak NESEHNUTÍ upozorňuje veřejnost na dění za branami areálů živočišné výroby a vyzývá ji k podpoře zákazu klecových chovů zvířat v celé EU. Ke kampani #EndTheCageAge se připojilo již přes milion evropských občanů a občanek. Do 11. září 2019 se může každý občan či občanka EU svým podpisem připojit k tzv. Evropské občanské iniciativě (1) a požadovat zákaz klecových chovů v Evropské unii. Nejsnáz tak lze učinit na stránkách www.hlavanahlave.cz, kde je i mapa velkochovů.

NESEHNUTÍ je součástí celoevropské koalice nevládních organizací Konec doby klecové, která sdružuje více než 150 organizací usilujících o zrušení klecových velkochovů hospodářských zvířat. NESEHNUTÍ zahájilo kampaň vloni v říjnu happeningem v centru Brna, zveřejnilo unikátní mapu velkochovů v ČR, uskutečnilo předvolební průzkum mezi kandidáty a kandidátkami do Evropského parlamentu a společně s hudební skupinou Zelené koule natočilo videoklip k písni Hlava na hlavě.

Kontakty: 

Barbora Kosinová, NESEHNUTÍ, 606 193 707, barbora.kosinova@nesehnuti.cz

Adam Schejbal, NESEHNUTÍ, 703 516 552, adam.sche@seznam.cz

Poznámky: 

(1) Evropská občanská iniciativa představuje jedinečný a inovativní nástroj, který evropským občanům a občankám umožňuje spoluutvářet Evropu a vyzvat Evropskou komisi, aby vypracovala konkrétní legislativní návrh. Poté, co organizátoři iniciativy získají alespoň 1 milion podpisů, Komise rozhodne, jaká následná opatření učinit. Více informací o Evropské občanské iniciativě: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome