Skip to main content

Poslanecká sněmovna v nejbližší době projedná návrh zákona o zdravotním pojištění cizinců. Navrhovaná úprava konzervuje nevyhovující systém pojištění migrantů a migrantek s dlouhodobým pobytem v České republice. Návrh skupiny poslanců v čele s Borisem Šťastným kritizují nevládní organizace1 i odborníci2 a nesouhlas s ním vyjádřila i Nečasova vláda.

V Poslanecké sněmovně míří do prvního čtení návrh zákona o zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území ČR3, který předložila skupina poslanců v čele s předsedou výboru pro zdravotnictví Borisem Šťastným. Návrh opět nahrává českým komerčním zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou cizinci povinni si zdravotní pojištění kupovat, neboť nemají přístup do systému veřejného zdravotního pojištění. „Migrantům a migrantkám s dlouhodobým pobytem v České republice nezbývá, než si zaplatit drahé a výrazně nevýhodné pojištění, které však negarantuje, že jim bude poskytnutá zdravotní péče v případě potřeby skutečně proplacena,“ upozorňuje Linda Janků z NESEHNUTÍ. Jak dále vysvětluje, „vlivem nedostatečné právní regulace totiž prostředky z pojistného nejsou z větší části vynakládány na léčbu, ale zůstávají pojišťovnám v podobě přemrštěných provozních nákladů či zisku.“ Pojišťovnám takto zůstávají desítky milionů korun ročně4. „Předložený zákon přitom žádný z existujících problémů neřeší a namísto toho pouze konzervuje současný, zcela nevyhovující systém,“ uzavírá Janků.

Hlavním problémem je, že návrh nepřináší koncepční řešení celé problematiky, kterým je začlenění významné části cizinců s dlouhodobým pobytem v České republice do systému veřejného zdravotního pojištění“, podotýká právník Pavel Čižinský. Namísto toho nutí cizince využívat pouze komerční pojištění nabízené výhradně českými pojišťovnami, kterým tak zakotvuje monopol. Kromě toho pojišťovnám ponechává široký prostor pro četné výluky z pojistného (§ 8 odst. 2 návrhu) a cizinci naopak negarantuje, že jej vůbec pojišťovna pojistí. „Návrh zákona zakotvuje řadu nedůvodných výhod pro pojišťovny vůči migrantům a migrantkám, kteří přitom mají povinnost toto pojištění uzavřít, a zákon by měl tedy primárně chránit jejich práva,“ komentuje předložený návrh zákona Čižinský.

K návrhu se nesouhlasně vyjádřila také vláda Petra Nečase ve stanovisku přijatém dne 17. června5. Kritizuje jej pro neslučitelnost s právem EU a nekonzistentnost, zároveň upozorňuje i na konkrétní problémy, jako například úpravu nepřípustných možností zániku zdravotního pojištění cizince, v jejichž důsledku by hrozilo, že „na území České republiky budou pobývat cizinci, kteří nebudou mít zajištěnu úhradu zdravotních služeb.

Navzdory silné kritice však přesto hrozí, že návrh zákona bude přijat. Pavel Čižinský upozorňuje: „Zájem na přijetí kvalitní právní úpravy zdravotního pojištění cizinců, která by byla v zájmu zdravotnictví, veřejných rozpočtů i samotných migrantů, totiž již v minulosti opakovaně převážil lobbying a zájmy komerčních pojišťoven.“

Od října loňského roku usiluje o prosazení systémového řešení problému zdravotního pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem v České republice Kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek, vedená nevládními organizacemi pracujícími s migranty6. Cílem kampaně je prosadit začlenění těchto osob do systému veřejného zdravotního pojištění. „Nezbývá než doufat, že tentokrát se díky tlaku nevládních organizací, odborníků a pozornosti médií již nebude opakovat situace, kdy bude přijat návrh zákona odrážející výhradně zájmy komerčních zdravotních pojišťoven,“ uzavírá Linda Janků z NESEHNUTÍ.

Kontakt:

Mgr. Pavel Čižinský, advokát a právník Multikulturního centra Praha, tel. 776 882 774

Mgr. et Mgr. Linda Janků, koordinátorka Kampaně za zdravotní pojištění migrantů a migrantek, NESEHNUTÍ, tel. 777 254 821

1Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty (Organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení pro integraci a migraci, Poradna pro integraci, InBáze Berkat, Multikulturní centrum Praha, Člověk v tísni, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, Centrum pro integraci cizinců, Evropská kontaktní skupina, Most pro lidská práva) a NESEHNUTÍ.

2Například Mgr. Helena Hnilicová, Ph.D. z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy či Mgr. Pavel Pořízek, PhD. z Kanceláře Veřejného ochránce práv.

3Sněmovní tisk (č. 1023/0) návrhu zákona je dostupný na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=1023.

4Například v roce 2011 činil úhrn pojistného vybraného těmito pojišťovnami více než 870 milionů Kč, z čehož pouze 22 % bylo vynaloženo na proplacení léčby pojištěnců, oproti 63 % prostředků vykázaných pojišťovnami jako provozní náklady. Blíže viz Hnilicová, Dobiášová, Čižinský et al.: Analýza komerčního zdravotního pojištění cizinců (říjen 2012), dostupné na: zdravotnipojistenimigrantu.cz.

5Stanovisko vlády je dostupné zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=1023&ct1=1.

6Blíže o kampani, kterou vedou Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty a NESEHNUTÍ, viz www.zdravotnipojistenimigrantu.cz.