Skip to main content
Tiskové zprávy

Nebuďme slepí k násilí na ženách

By 2006-11-26No Comments

Dnes, v pátek 24. listopadu 2006, u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách (25/11), proběhl v Brně již čtvrtý ročník akcí, které společně pořádají neziskové organizace NESEHNUTÍ Brno, Liga lidských práv, Magdalenium a Amnesty International Brno. Program tvořil informační stánek, happening a slavnostní křest benefičního CD. Akce byly zaměřeny jak na situaci řešení domácího násilí ve městě Brně, tak obecně na násilí na ženách jako palčivý celosvětový problém.
Většinu pátečního dne měli lidé procházející frekventovanou brněnskou ulicí Česká možnost setkat se s pouličním informačním stánkem, v jehož nabídce byla široká paleta informačních materiálů zaměřených na oblast násilí na ženách i související témata jakým je např. problematika genderových stereotypů a rovného postavení žen a mužů v zaměstnání. Většina materiálů však obsahovala užitečné informace z oblasti častých forem násilí probíhajícího hojně i v České republice jakým je sexuální zneužívání, obchod se ženami a zejména domácí násilí. Lidé měli šanci dozvědět se řadu užitečných informací, zkonzultovat svůj problém a zejména získat praktické kontakty na pomáhající organizace.
Ve 14:30 h doplnil infostánek happening, kterým dobrovolnice i dobrovolníci participujících organizací připomněli, že násilí na ženách je stále aktuální problém ve většině zemí světa. „Nebuďme slepí k násilí na ženách“ bylo hlavním heslem scénky symbolicky ztvárňující neutěšený stav na naší planetě – v průměru každá pátá žena se setkala s nějakou formou násilí a v důsledku násilí na základě pohlaví je na celém světě zabito nebo zraněno více žen ve věku 15 – 44 let než kolik zemře na rakovinu, malárii nebo dopravní nehody (zdroj: materiály Amnesty International). „Je důležité zdůraznit, že násilí na ženách si nevybírá a týká se žen všech věkových, sociálních i národnostních skupin. Za jeho hlavní příčinu se považuje nerovné postavení žen a mužů, neboť většina forem násilí je zejména výrazem faktické nerovnosti mezi ženami a muži a mužské dominance a síly.“ vysvětluje Kateřina Plesková z NESEHNUTÍ Brno co znamená informace, že násilí na ženách je tzv. genderově (rodově) podmíněným násilím. Informační happening poukázal často šokujícími údaji z mezinárodních zdrojů na různé formy násilí na ženách a situaci v různých zemích světa – vyspělých i tzv. rozvojových: domácí násilí (např.: 38 % českých žen alespoň jednou v životě obětí násilí ze strany svého partnera), sexuální zneužívání (např.: v průměru jsou americké ženy každé dvě a půl minuty vystaveny pokusu o znásilnění), obchod s lidmi (např.: za posledních desetiletí prodáno do cizích zemí asi 200 tis. bangladéšských žen), tzv. tradiční škodlivé praktiky (např.: v Africe každoročně zmrzačeny ženskou obřízkou 2 miliony dívek; více než 1000 pákistánských žen každoročně zavražděno svými příbuznými v rámci tzv. vražd cti) a násilí na ženách jako válečná strategie (např.: nejméně 20 tis. žen jiných etnik bylo znásilněno muži z bývalé Jugoslávie kvůli „ponížení nepřítele a zhanobení jeho území“ mezi lety 1992 a 1995).
Stejně jako ženy – oběti, i agresoři jsou z různorodých věkových, sociálních, etnických či náboženských skupin. „Je třeba dodat, že násilí se děje nejen na ženách, ale i na dětech, seniorech a mužích. Avšak i dle našich zkušeností, kdy 98% naší klientely tvoří ženy, jsou ženy a děti nejohroženější skupinou.“ vysvětluje právnička programu proti domácímu násilí Ligy lidských práv Zuzana Mrázková.
Kolemjdoucí si na stánku také mohli zakoupit odznáčky s motivem Stop násilí na ženách a jasně tak vyjádřit svůj odmítavý postoj k tomuto negativnímu jevu. Zisk bude věnován na konto zařízení s krizovými lůžky pro oběti domácího násilí Helena provozovaného o. s. Magdalenium. Na podporu tohoto projektu bylo vydáno v hudebním vydavatelství Indies Records i hudební „CD pro Helenu“, na které bez nároku na honorář přispěla řada zajímavých hudebnic z ČR, Irska, Slovenska a Itálie – např. Lenka Dusilová, Radůza, Markéta Igrlová, Nina Hynes ad. CD, které bylo v předvečer Mezinárodního dne proti násilí na ženách slavnostně pokřtěno, bude za cenu 250 Kč distribuováno jak prostřednictvím jmenovaného vydavatelství, tak spolupracujících organizací. Proč výtěžek poputuje právě na konto o. s. Magdalenium vysvětluje koordinátorka vzniku benefičního CD Jana Sobotková z Amnesty International Brno: „Stále tu chybí dostatečné ubytovací kapacity se skrytou adresou, kam by se mohly týrané ženy – ať už se setkají s jakoukoliv formou násilí – přechodně před agresorem ukrýt. Proto chceme tento azylový dům podpořit.“ a dodává: „Rádi bychom poděkovali muzikantkám i vydavatelství za vstřícnost, bez které by CD nevzniklo.“. Kateřina Šíblová, sociální pracovnice o. s. Magdalenium doplňuje: „Peníze budou použity na zlepšení propagace námi provozované non-stop krizové telefonní linky, na renovaci pokojů našich klientek, vybavení do společné kuchyňky i třeba hračky a výtvarné potřeby pro děti obětí, které bohužel často bývají svědky násilí v jejich rodině a musejí se s tímto tíživým zážitkem vyrovnat stejně jako jejich matky.“
Liga lidských práv, Magdalenium a NESEHNUTÍ Brno se k akcím u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách připojily i jako členské organizace neformální Koalice organizací proti domácímu násilí – KOORDONA (www.koordona.cz), která se snaží silou třinácti spolupracujících organizací ovlivnit řešení situaci v ČR a přímo i nepřímo pomáhat obětem domácího násilí – zvyšovat povědomí o problému mezi laickou i odbornou veřejností; řešit související problémy, se kterými se oběti setkávají; a vytvářet standardy poskytovaných sociálních služeb.
25. listopad vyhlásilo Valné shromáždění OSN Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách v prosinci 1999. Neoficiálně byl tento den slaven již od roku 1981. Poprvé byl vyhlášen ženskými organizacemi v Kolumbii na památku sester Mirabalových, politických aktivistek v Dominikánské republice, zavražděných roku 1960 na pokyn dominikánského diktátora Trujilla. V České republice se poprvé tento den „slavil“ v roce 1995. „V Brně tento den, jako jeden z nejvýznamnějších pro mezinárodní ženské hnutí, připomínáme společnými veřejnými akcemi od roku 2003. Naším základním cílem je konfrontovat s tímto rozšířeným problémem širokou veřejnost, která před ním často zavírá oči, a proto za jednu z našich klíčových aktivit považujeme právě pouliční akce.“ doplňuje za všechny spolupracující organizace Kateřina Plesková z NESEHNUTÍ Brno.
Více informací:
774 239 579 (Kateřina Plesková, NESEHNUTÍ Brno – kampaň Ženská práva jsou lidská práva, www.nesehnuti.cz)
737 834 345 (Zuzana Mrázková, Liga lidských práv – program proti domácímu násilí, www.llp.cz)
604 131 052 (Jana Sobotková, Amnesty International Brno, www.amnesty.cz/svaw)
776 718 459 (Kateřina Šídlová, Magdalenium, www.magdalenium.cz)