Skip to main content

A small research for finding the right big steps aiming to better understanding of the needs of migrant communities.

/Česká verze textu

The research is a part of the „Community RE-Awaken – Tools and Techniques for more resilient youth communities“ project, whose primary goal is to improve the communication and the connection between the local youth communities and the migrant communities. Community RE-Awaken aims to strengthen migrant communities and organizations in building engaging and inclusive local communities based on shared values.

The project „Community RE-Awaken – Tools and techniques for more resilient youth communities“ is a co-funded Erasmus+ European project coordinated by NESEHNUTI, Czechia in cooperation with the partners Arbeitskreis Ostviertel e.V. (Bennohaus) from Germany, Elipsa from N. Macedonia and ZPD Association for defence of children rights from N. Macedonia. The project is ongoing from 01.10.2022 until 31.08.2025.


Malý výzkum pro nalezení správných velkých kroků směřujících k lepšímu pochopení potřeb komunit migrantů.

Výzkum je součástí projektu „Community RE-Awaken – Tools and Techniques for more resilient youth communities“, jehož hlavním cílem je zlepšit komunikaci a propojení mezi místními komunitami mládeže a komunitami migrantů. Cílem projektu Community RE-Awaken je posílit migrantské komunity a organizace při budování angažovaných a inkluzivních místních komunit založených na společných hodnotách.

Projekt „Community RE-Awaken – Tools and techniques for more resilient youth communities“ je spolufinancovaný evropský projekt programu Erasmus+, který koordinuje NESEHNUTÍ ve spolupráci s partnery Arbeitskreis Ostviertel e.V. (Bennohaus) z Německa, Elipsa z N. Makedonie a ZPD Association for defence of children rights z N. Makedonie. Projekt probíhá od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2025.

logosbeneficaireserasmusright_cs_0
CoReA_Logo_1