Skip to main content
Tiskové zprávy

Německý expert na trvale udržitelný rozvoj přednáší dnes v Brně

By 2007-04-03No Comments

Dnes v úterý 3. dubna 2007 se v Brně uskutečňují hned dvě akce k tématu trvale udržitelného rozvoje. Od 14 hodin bude ve Freskovém sále Staré radnice v Brně probíhat seminář pro odborníky a odbornice a v 18 hodin pak na stejném místě začne veřejná beseda. Pozvání na obě akce přijal profesor Hans Diefenbacher, ekonomický expert z německé nevládní organizace z města Heidelberg. Akce pořádá občanské sdružení NESEHNUTÍ s finanční podporou Nadace Partnerství.
Jako první akce se dnes od 14 do 15.30 uskuteční ve Freskovém sále Staré radnice v Brně (Radnická 8) odborný seminář, který dostal název „Aspekty trvalé udržitelnosti při plánování rozvoje a využití území – účast a spolupráce úřadů, samosprávy a veřejnosti při těchto procesech v Německu“. Semináře je určen zejména pro odborníky v oblasti územního plánování, akademické pracovníky/ice, pracovníky a pracovnice úřadů či nevládních organizací i firem, které zpracovávající rozvojové dokumenty a strategie. O seminář je zájem – přihlásilo se cca 20 odborníků a odbornic. Seminář se v první části soustředí na definici trvalé udržitelnosti při plánování využití území a poukazuje na problémy s nimiž se v této oblasti setkali němečtí experti. V druhé části se přednášející profesor Diefenbacher zaměří na nástroje a metody pro zapojování veřejnosti do procesů plánování využití území. Příspěvek přiblíží dobrou praxi z německého prostředí a popíše vztah mezi úřady, samosprávou a veřejností v této oblasti. „Naším cílem je zprostředkovat českým odborníků a odbornicím v oblasti územního plánování, rozvoje a ochrany životního prostředí zkušenosti a informace z podobných oblastí v Německu a zejména ukázat jim, že zapojení veřejnosti do plánování využití území je důležité a jde to dělat efektivně,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Pro všechny, kdo mají zájem dozvědět se něco nového o tématu trvale udržitelného rozvoje a o tom jak skloubit lidskou činnost a ochranu životními prostředí v území je připravena i veřejná beseda. Na rozdíl od semináře nebude určena pro odbornou, ale pro laickou veřejnost. Beseda s názvem „Chceme město kde se dá žít?“ začne v 18 hodin opět ve Freskovém sále Staré radnice (Radnická 8, Brno). Německý expert Hans Diefenbacher představí zkušenosti s plánováním trvale udržitelného rozvoje městského prostoru s důrazem na kvalitu života lidí nyní i v budoucnosti. Toto základní téma bude přiblíženo na praktickém případě plánování rozvoje měst Mannheim a Heidelberg v regionu Rhine-Neckar v Německu. Dílčími tématy bude využití území, bydlení, mobilita, kvalita ovzduší apod. Závěr besedy se soustředí na nástroje a metody plánování trvale udržitelného rozvoje města a tedy i na výzvy pro město Brno. „Rádi bychom představili pozitivní příklady toho, jak lze rozvíjet městkou zástavbu a lidskou činnost za současného zachování kvality životního prostředí. Tyto příklady pak mohou občané využívat při svém zapojování do rozhodovacích procesů o životním prostředí,“ komentuje smysl besedy Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Přednášející je ekonomický expert z organizace Institut für interdisziplinäre Forschung (http://www.fest-heidelberg.de). Má zkušenosti s řešením otázek územního rozvoje, trvalé udržitelnosti a zapojování veřejnosti v oblasti Rhine-Neckar (konurbace měst Mannheim a Heidelberg s přibližně 600 000 obyvateli). V případě zájmu ze strany médií je možné dnes 3. dubna uskutečnit s přednášejícím rozhovor, nejlépe mezi 16.00 – 17.00 na Staré radnici v Brně (je třeba se domluvit předem, komunikace možná v angličtině nebo tlumočená z/do češtiny).
Více informací:
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ Brno – 723 559 495 – ttp://ekobrana.cz
Milan Štefanec – 605 239 579