Skip to main content
Tisková zpráva NESEHNUTÍ 30. 4. 2024

O víkendu 26. 4. – 28. 4. uspořádalo NESEHNUTÍ společně s uměleckou platformou Cejla víkend s mladými lidmi zaměřený na problematiku genderové nerovnosti a genderových stereotypů (nejen) ve vzdělávání. Během víkendu vznikla pohyblivá umělecká instalace v podobě genderově nekonformní entity, která se v neděli vydala do brněnských ulic.

Pofel 159

Víkendová akce byla vyvrcholením rok a půl trvající spolupráce NESEHNUTÍ s mladými lidmi v rámci projektu Youth on-line: Prevence násilí (nejen) na sítích, který měl za cíl identifikovat současné problémy spojené s genderově podmíněným násilím. Součástí závěrečného víkendového programu byla kromě diskuzí také společná tvorba uměleckého artefaktu v podobě entity, která v sobě propisuje jednotlivé aspekty této problematiky i emoce, které dopady genderové nerovnosti vyvolávají v mladých lidech. V neděli se pak celá skupina s artefaktem pohybovala ulicemi Brna a komunikovala tak potřebu akcentovat genderovou nerovnost.

Zapojení mladých lidí do systémových změn považuje NESEHNUTÍ za stěžejní nejen v oblasti vzdělávání a genderově podmíněného násilí. Cílem organizace je upozorňovat na výzvy a problémy, kterým v této oblasti mladí lidé čelí a ve kterých by je měl vzdělávací systém podporovat a chránit.

„Zatím tak ale bohužel nečiní. Jako nejproblematičtější se ukazují zejména oblasti stereotypů a cisnormativity systému. Systém na mladé lidi vytváří neúměrný tlak a neumožňuje realizovat jejich životní dráhu směrem, kterým by samiy chtěliy a rozvíjet tak naplno jejich schopnosti a talenty. Zároveň pro mnohé bohužel nevytváří bezpečný prostor a nerozvíjí kompetence potřebné k tomu, aby byliy mladí lidé schopniy čelit výzvám a nebezpečím spojeným s on-line i of -line prostorem jejich životů,“ vysvětluje za program FÉRA NESEHNUTÍ Nika Mazániková.

Výtvarné umění jako formu komunikace NESEHNUTÍ zvolilo proto, že když mladí lidé hovoří, není jim často nasloucháno. Témata spojená s genderem navíc často nejsou při debatách akceptována a jsou zdrojem kontroverzí apriori.

„Je třeba vytvářet způsoby, jak mohou mladí lidé ventilovat své emoce spojené s genderovou nerovností a normativními tlaky systému. Umění může tyto aspekty ošetřit a zároveň nenásilně komunikovat ve veřejném prostoru. Entita, která během víkendu vznikla, komunikuje za samotné mladé lidi,“ doplňuje Mazániková.

S uměleckou instalací, kterou bylo možné v neděli potkat na několika místech v Brně, se lidé budou moci díky aktivitám programu F*ÉRA NESEHNUTÍ seznámit i v budoucnu.

Kontakty F*ÉRA NESEHNUTÍ:
Nika Mazániková, nika@nesehnuti.cz, +420 732 427 243
Ado Schejbal, ado.schejbal@nesehnuti.cz, +420 703 516 552