Skip to main content

Občanské sdružení NESEHNUTÍ dnes na Náměstí Svobody v Brně umístilo na časostroj apelační transparent s textem „10dní, které mohou změnit Brno“. Upozornilo tím obyvatele a obyvatelky Brna na to, že zbývá posledních 10 dní k tomu, aby si zjistili, co je navrženo nejen v místě jejich bydliště, ale i v dalších částech města za záměry v konceptu územního plánu Brna. A do 10. března podali buď připomínky, nebo v případě vlastníků či zástupců veřejnosti námitky ke konceptu.


Veřejné projednávání tří variant konceptu územního plánu Brna se pomalu chýlí k závěru. Do 10.března 2011 se mohou lidé vyjádřit buď formou připomínek nebo námitek k tomu, co je v konceptu navrženo, k tomu, co se jim libí nebo naopak nelíbí, co jim chybí.

„Naše Ekologická poradna se občas setkává s názory lidí, že územní plánování je věcí odborníků. Přitom jsou to právě obyvatelé a obyvatelky Brna, kteří jsou těmi jeho nejzkušenějšími uživateli. Místní lidé mají leckdy o dění a potřebách v konkrétní lokalitě dokonalé informace, zkušenost a jejich názor může k tvorbě dobrého územního plánu jen prospět,“ říká Lukáš Lyer z Ekologické poradny NESEHNUTÍ. „Často v poradně řešíme i problematické stavby či kácení stromů ve chvíli, kdy je už záměr povolen. Záměrům, které podle našich klientů často zhoršují pohodu bydlení a kvalitu životního prostředí, se dá nejúčinněji předcházet právě teď. Územní plán stanoví, kde budou komunikace, kde nákupní centra, cyklostezky nebo plochy pro výzkum,“ shrnuje Lukáš Lyer.
Proces projednávání konceptu územního plánu se NESEHNUTÍ snaží propagovat již od listopadu loňského roku. Za tu dobu pomohlo řadě brněnských iniciativ ustanovit tzv. zástupce veřejnosti, který může oproti připomínce podat právně vymahatelnější námitku. „Aktuálně víme o 15 zástupcích veřejnosti, včetně NESEHNUTÍ. Lidé je mohou podpořit svým podpisem, jejich přehled najdou na webu www.ekobrana.cz. Ještě větší právní váhu mají námitky od vlastníků dotčených nemovitostí. Ti by se měli na koncept jít podívat a zjistit si, co se v jejich okolí navrhuje za plochy a záměry,“ říká Hana Chalupská, koordinátorka kampaně Brno v akci, která usiluje o podporu pestré a husté sítě obchodů a regulaci nákupních center.
NESEHNUTÍ happeningem zahájili na svých internetových stránkách i odpočítávání času, které poběží do posledního okamžiku možnosti podat připomínku či námitku. V rámci happeningu získali kolemjdoucí informace o tom, jak se do přípravy územního plánu zapojit.
Připomínky a námitky zpracuje Odbor územního plánování a rozvoje Statutárního města Brna, na podzim o námitkách rozhodne zastupitelstvo. Městské části mají možnost svá stanoviska prostřednictvím svých zastupitelstev dodat do konce června 2011.
Hana Chalupská, hana(@)nesehnuti.cz, 731 181 990
Příprava Nového územního plánu a zástupci veřejnosti: www.ekobrana.cz
Kampaň zaměřená na podporu malých obchodů: www.brno.hyper.cz
Strategie pro Brno:
http://www.brno.cz/obcan/strategieprobrno

Koncept územního plánu Brna: http://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/koncept-textova-a-vykresova-cast/
Video z akce zde
Fotogalerie z akce zde