Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 1.března 2011
Občanské sdružení NESEHNUTÍ dnes na Náměstí Svobody v Brně umístilo na časostroj apelační transparent s textem „10 dní, které mohou změnit Brno“. Upozornilo tím obyvatele a obyvatelky Brna na to, že zbývá posledních 10 dní k tomu, aby si zjistili, co je navrženo nejen v místě jejich bydliště, ale i v dalších částech města za záměry v konceptu územního plánu Brna. A do 10. března podali buď připomínky, nebo v případě vlastníků či zástupců veřejnosti námitky ke konceptu. Veřejné projednávání tří variant konceptu územního plánu Brna se pomalu chýlí k závěru. Do 10. března 2011 se mohou lidé vyjádřit buď formou připomínek nebo námitek k tomu, co je v konceptu navrženo, k tomu, co se jim libí nebo naopak nelíbí, co jim chybí.
Mediální výstupy akce ZDE, ZDE a ZDE.

„Naše Ekologická poradna se občas setkává s názory lidí, že územní plánování je věcí odborníků. Přitom jsou to právě obyvatelé a obyvatelky Brna, kteří jsou těmi jeho nejzkušenějšími uživateli. Místní lidé mají leckdy o dění a potřebách v konkrétní lokalitě dokonalé informace, zkušenost a jejich názor může k tvorbě dobrého územního plánu jen prospět,“ říká Lukáš Lyer z Ekologické poradny NESEHNUTÍ. „Často v poradně řešíme i problematické stavby či kácení stromů ve chvíli, kdy je už záměr povolen. Záměrům, které podle našich klientů často zhoršují pohodu bydlení a kvalitu životního prostředí, se dá nejúčinněji předcházet právě teď. Územní plán stanoví, kde budou komunikace, kde nákupní centra, cyklostezky nebo plochy pro výzkum,“ shrnuje Lukáš Lyer.
Proces projednávání konceptu územního plánu se NESEHNUTÍ snaží propagovat již od listopadu loňského roku. Za tu dobu pomohlo řadě brněnských iniciativ ustanovit tzv. zástupce veřejnosti,  který může oproti připomínce podat právně vymahatelnější námitku. „Aktuálně víme o 15 zástupcích veřejnosti, včetně NESEHNUTÍ. Lidé je mohou podpořit svým podpisem, jejich přehled najdou na webu www.ekobrana.cz. Ještě větší právní váhu mají námitky od vlastníků dotčených nemovitostí. Ti by se měli na koncept jít podívat a zjistit si, co se v jejich okolí navrhuje za plochy a záměry,“ říká Hana Chalupská, koordinátorka kampaně Brno v akci, která usiluje o podporu pestré a husté sítě obchodů a regulaci nákupních center.
NESEHNUTÍ happeningem zahájili na svých internetových stránkách i odpočítávání času, které poběží do posledního okamžiku možnosti podat připomínku či námitku. V rámci happeningu získali kolemjdoucí informace o tom, jak se do přípravy územního plánu zapojit.
Připomínky a námitky zpracuje Odbor územního plánování a rozvoje Statutárního města Brna, na podzim o námitkách rozhodne zastupitelstvo. Městské části mají možnost svá stanoviska prostřednictvím svých zastupitelstev dodat do konce června 2011.
Kontakt:
Hana Chalupská, hana@nesehnuti.cz, 731 181 990
Odpočítávání veřejného projednání konceptu územního plánu Brna: www.nesehnuti.cz
Příprava Nového územního plánu a zástupci veřejnosti: www.ekobrana.cz
Kampaň zaměřená na podporu malých obchodů:  www.brno.hyper.cz
Strategie pro Brno: www.brno.cz/obcan/strategieprobrno
Koncept územního plánu Brna: www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/koncept-textova-a-vykresova-cast

 
Zástupce veřejnosti NESEHNUTÍ požaduje, aby se nastavily vstřícné podmínky pro malé obchodníky a nastavila jasná pravidla pro stavbu velkých nákupních center, neboť mezi lety 2006 – 2009 způsobily zánik 500 obchůdků a více než v polovině městských částech tak chybí lidem obchůdky „ na rohu“ – samoobsluhy, zeleniny, pekárny. Nákupní centra jsou podle NESEHNUTÍ  ve všech variantách konceptu umístěna nevhodně, nepřiblíží se lidem do města ale naopak. Zaberou další zemědělskou půdu a zatíží již dnes problémové komunikace další dopravou například ve Slatině, Ivanovicích, Bystrci nebo na jižním okraji Brna. A to v rozsahu cca 80-100ha, což je stejná plocha jaká je v Brně pro nákupní centra již nyní využita. Ve Strategii pro Brno, kterou Zastupitelstvo schválilo v roce 2007, se přitom jasně definuje jako ohrožení pro pohodu bydlení i maloobchodní jednotky právě lokalizace dalších nákupních center.