Skip to main content

Starosta Nového Lískovce Ing. Jiří Střechovský (ODS) obvinil NESEHNUTÍ v pátečním vydání deníku Rovnost z nedemokratičnosti a vůdcovství. Aktivisté a aktivistky na něj proto podají žalobu za poškození dobrého jména sdružení.

V pátek 23. listopadu vyšel na stránkách deníku Rovnost rozhovor se starostou Nového Lískovce Ing. Jiřím Střechovským. V něm NESEHNUTÍ osočil z toho, že „ve svých stanovách mají vyloženě vůdcovské rysy.“ Dále lživě uvedl, že „o tom kdo z členů může hlasovat…rozhoduje skupinka vůdců.“

Ve své argumentaci se opírá o znění stanov NESEHNUTÍ, kde jsou podle něj tato pravidla zakotvena. O tom, že skutečnost se od starostova tvrzení diametrálně odlišuje, se každý může přesvědčit na internetových stránkách NESEHNUTÍ, kde stanovy sdružení vždy byly a jsou
k dispozici všem zájemcům. Dle stanov je nejvyšším orgánem sdružení valná hromada všech členů (viz čl. 6). Všichni mají stejná práva – mají možnost volit a být voleni do statutárních orgánů sdružení (viz čl. 5). Jelikož členství ve sdružení není podmíněno placením finančních příspěvků, je novému zájemci přidělováno hlasováním všech členů místní skupiny (viz čl 5). Členové mají stejné povinnosti dodržovat stanovy, chovat se nenásilně (viz. čl. 5). Všichni členové pověření funkcí ve sdružení jsou přímo voleni jeho členy, podléhají kontrole všech členů a jsou kdykoliv na základě demokratického hlasování odvolatelní. „Mluvit v této souvislosti o nedemokratičnosti a vůdcovství může pouze člověk, kterému v seriózní diskusi došly argumenty, a tak se neštítí své názorové oponenty diskreditovat křivými obviněními,“ komentuje počínání starosty jeden z aktivistů NESEHNUTÍ Milan Štefanec.

Veřejné nařčení poškozuje NESEHNUTÍ zejména proto, že jedním z pilířů, na kterých je vystavěno, je prosazování tolerance, otevřenosti a demokratických principů, jak ve společenském životě, tak uvnitř organizace. „Spolupracujeme s řadou škol, knihoven, center volného času i významných osobností, v jejichž očích nás podobné výroky diskvalifikují,“ říká aktivistka NESEHNUTÍ Barbora Černíková.

Formou soudní žaloby se NESEHNUTÍ rozhodlo bránit také proto, že podobné výpady starosty Střechovského nejsou prvními ani ojedinělými. V reakci na odvolání NESEHNUTÍ proti územnímu rozhodnutí na výstavbu supermarketu AHOLD, jehož je starosta vášnivým zastáncem, telefonicky urážel zástupce sdružení mj. slovy „vy zneužíváte demokracii k tomu, abyste dělali jenom bordel“ a činnost NESEHNUTÍ komentoval slovy „vy to dovedete všechno jenom zdrbat“ (citace ze zvukového záznamu telefonátu starosty).

„Je to křečovitá a nervózní reakce komunálního politika, kterému se vinou neprofesionální práce jemu podřízených úředníků začíná hroutit sen o předvolebním trháku – novém supermarketu,“ hodnotí situaci obyvatel Nového Lískovce a člen Rady NESEHNUTÍ Martin Ander.

V současnosti NESEHNUTÍ sestavuje žalobu pro neoprávněný zásah do dobré pověsti právnické osoby dle § 19 b zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník). „Dle mého názoru, starosta svými výroky na adresu NESEHNUTÍ neoprávněně zasáhl do práva na ochranu osobnosti, a je tedy na místě požadovat veřejnou omluvu,“ říká právnička Mgr. Kristýna Rytířová.