Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 5. října 2015
Dnes začíná stáž v ČR pro zástupce a zástupkyně z neziskových organizací a nezávislých médií z jižního Kavkazu. Přijeli na pozvání Nezávislého sociálně ekologického hnutí – NESEHNUTÍ, které poskytuje jejich veřejným kampaním realizovaným na jižním Kavkaze podporu. Cílem jejich pobytu v naší zemi je navázat kontakty s neziskovými organizacemi, médii a odborníky v tématech, kterým se kavkazské neziskovky věnují u sebe doma.
Stáž potrvá až do 25. října 2015. Účastníci a účastnice budou mít možnost seznámit se s prací nejrůznějších neziskových organizací, médií, univerzitních či obecních institucí. Smyslem studijního pobytu je zprostředkovat aktivním lidem z jižního Kavkazu inspiraci a zkušenosti českých organizací a přispět k navázání partnerství pro budoucí spolupráci. Z Kavkazu přijeli lidé, kteří jsou sami aktivní v neziskových organizacích s nejrůznějším zaměřením – od ochrany lidských práv, problematiky domácího násilí, práv sexuálních menšin přes pomoc handicapovaným, nezávislá média až po ekologické organizace.
Na stáži se také potkají lidé, kteří by se na Kavkaze jen tak potkat nemohli, kvůli válečným konfliktům, které tam proběhly. Společně zde budou 3 týdny pracovat např. zástupkyně abcházských i gruzínských organizací, ázerbájdžánský lidskoprávní aktivista i arménská bojovnice za práva osob s hendikepem,“ dokresluje pestrost složení kavkazské delegace Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Stážisti a stážistky se osobně seznámí například s fungováním rádia Svobodná Evropa / Rádio Svoboda či Deníku Referendum, absolvují školení k práci s novými médii na Univerzitě Karlově od Josefa Šlerky a budou mít exkursi na Katedře žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vedle toho budou na stáži u nevládních organizací věnujícím se rovným příležitostem mužů a žen ve společnosti (Fórum 50 %, Gender studia FSS MU), znevýhodněným osobám (Asistence o. p. s.), organizací pracující s obětmi trestných činů (Bílý kruh bezpečí), chránících lidská práva (Člověk v tísni, Liga lidských práv) a ekologických a dobrovolnických institucí (NESEHNUTÍ, Školské zařízení pro environmentální vzdělávání LIPKA). Jeden den programu kavkazských stážistů a stážistek bude věnován také romské tématice a seznámení se s prací Muzea romské kultury, terénními pracovníky, Obchodu Gypsy Mama a následnou diskuzí s účastníky a účastnicemi programu MEDIA VOICE, který mladým lidem z různých kulturních a sociálních prostředí umožňuje spolupráci a zapojení do veřejné diskuze. „Pro kavkazské účastníky a účastnice je také připraven trénink videoaktivismu. Ten pro ně připravil podněsterský aktivista Denis Marchkov se zkušeností práce v neuznaném a represivním režimu společně s českým novinářem Vojtěchem Boháčem, který poskytuje zpravodajství z válečného dění na Donbase, Krymu a dalších konfliktních oblastí.“ dodává k programu Jaromír Němec, koordinátor programu Cesta iniciativy NESEHNUTÍ.
­NESEHNUTÍ poskytuje stážistům a stážistkám, často z postkonfliktních regionů, unikátní příležitost seznámit se s fungováním neziskového sektoru v ČR i dalších zemí visegradské čtyřky. Jedná o zástupce a zástupkyně iniciativ, které NESEHNUTÍ v minulosti podpořilo v rámci programu Cesta iniciatiy (www.cestainiciativy.cz) ať už poskytnutím mikrograntů, pořádáním vzdělávacích seminářů nebo workshopů či zprostředkováním odborného zázemí pro jejich práci.
Nejde ale jen o to, že Kavkazani a Kavkazanky získávají zkušenosti z ČR. Mnohé z nich jsou inspirativní i pro česká města a neziskové organizace. Skvělým příkladem je např. kampaň <Dostupný Jerevan> za bezbariérové hlavní město Arménie. Iniciativa vytvořila interaktivní mapu bezbariérovosti, kontroluje městský rozpočet a efektivní využívání obecních peněz na odstraňování architektonických bariér a mnohé další, co i u nás je ještě v plenkách,“ komentuje další přínos zahraničních stáží Irena Marková z NESEHNUTÍ.
Finanční prostředky na působení NESEHNUTÍ na Kavkaze poskytlo v rámci otevřeného grantového řízení z Programu transformační spolupráce Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Mezinárodní visegrádský fond a Evropská unie prostřednictvím programu Erasmus+. Činnost NESEHNUTÍ podporují také jednotlivci z ČR i zahraničí, kteří pravidelně přispívají na činnost organizace zasíláním finančních prostředků na transparentní účet.
 
Kontakty:
Jaromír Němec, NESEHNUTÍ, jaromir.nemec@nesehnuti.cz
Irena Marková, NESEHNUTÍ, irena.markova@nesehnuti.cz
Milan Štefanec, NESEHNUTÍ, milan.stefanec@nesehnuti.cz