Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 10. dubna 2018
NESEHNUTÍ v letošním roce podpoří dalších pět občanských iniciativ, zejména na jihu Ukrajiny. Jejich kampaně se týkají kvality pitné vody, hospodaření škol, zlepšování systému veřejné dopravy nebo nakládání s nebezpečnými odpady. Kromě vyškolení obdrží aktivní skupiny i finanční podporu.
Začátkem roku v jihoukrajinském Mykolajivu prudce vzrostl počet lidí nakažených žloutenkou typu A – za měsíc se nakazilo více než šedesát lidí. Hygienici zjistili, že příčinou nákazy byla pitná voda. Místní iniciativní skupina složená z bývalých vyšetřovatelů, právníka, právničky, novináře a ekoložky se proto rozhodla zoufalou situaci s pitnou vodou v půlmilionovém městě řešit. Ve spolupráci s brněnskou nevládní organizací NESEHNUTÍ v březnu naplánovali občanskou kampaň, jejímž cílem je přimět tamní úřady a policii k tomu, aby se kvalitou pitné vody seriózně zabývaly. NESEHNUTÍ za pět let svého působení v Ukrajině podpořilo již dvacet jedna podobných kampaní.
V letošním roce NESEHNUTÍ pomůže kromě zmíněného Mykolajivu i dalším čtyřem lokálním iniciativám z jihu Ukrajiny naplánovat a uskutečnit jejich vlastní občanské kampaně. Tyto kampaně cílí na systémové změny – konkrétně v oblastech transparentního hospodaření škol (Kirovohradský region) a univerzit (Cherson), spravedlivějšího přístupu k městské hromadné dopravě pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel (Cherson) či zajištění bezpečného skladu pro vytříděné použité baterie (Vozněsensk).
„Dvoudenní plánování bylo sice náročné, ale na konci jsme všichni měli radost především ze spolupráce s lidmi, kteří ani v odlehlých regionech nerezignovali a chtějí měnit věci k lepšímu. Jejich zápal pro věc je obdivuhodný a inspiruje k další práci i nás,“ hodnotil březnovou cestu do Ukrajiny Jakub Šimák z NESEHNUTÍ.
„Letos jsme poprvé podpořili i jednu iniciativu v Kirovohradském regionu, kde je poměrně živá občanská společnost, ale má velmi omezené možnosti podpory. Přijde nám důležité, že naše podpora míří právě do regionů, které jsou na okraji zájmu,“ dodává Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.
NESEHNUTÍ působí v Ukrajině od roku 2014, kdy začalo podporovat nezávislou žurnalistiku a podílelo se na vzniku regionálních poboček občanské televize Hromadske.TV. Od roku 2015 systematicky spolupracuje s místními iniciativami z odlehlých regionů na jihu země, které svými aktivitami napomáhají utvářet fungující demokratickou společnost. Aktivity NESEHNUTÍ v Ukrajině byly podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.
Kontakt:
Jakub Šimák,  jakub.simak@nesehnuti.cz
Martin Hyťha, martin.hytha@nesehnuti.cz
Poznámky:
[1] Zhodnocení pěti občanských kampaní, které vloni NESEHNUTÍ v Ukrajině podporovalo
www.nesehnuti.cz]]>