Skip to main content

Zatímco diskuse okolo projednávané vládní novely zákona o regulaci reklamy se věnují téměř výhradně problematice tabákové reklamy, stranou zájmu médií i veřejnosti zůstávají připravované závažné změny v reklamě na zbraně a střelivo. Dosud zakázané reklamy např. na miny, raketomety a tříštivé střely by se po přijetí nového zákona mohly objevit i v běžně dostupném periodickém tisku. Nová podoba zákona velice vágně definuje omezení zbrojní reklamy. Navrhovatelé pravděpodobně podlehli značnému tlaku zbrojařské lobby, a dali tak zelenou čistě komerčním zájmům zbrojařských koncernů.

V současnosti platný zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve svém § 6 zakazoval veškerou reklamu na zbraně s výjimkou zbraní loveckých, sportovních a historických. Vycházel tak vstříc evropskému trendu nutnosti regulovat obchod s vojenským materiálem, jak o něm mluví např. Kodex chování EU při vývozu zbraní (EU Code of Conduct on Arms Export), k jehož dodržování se zavázala i ČR.

Ustanovení vládní novely zákona o regulaci reklamy v § 6 písm. c) povoluje zbrojní reklamu „v odborných publikacích a periodickém tisku zaměřených obecně na problematiku střelných zbraní a střeliva a v dalších tištěných materiálech určených pro prodejce a držitele střelných zbraní a střeliva“. Tato nejasná formulace je v rozporu se smyslem zákona (tj. regulace reklamy), nebo» ve svém faktickém důsledku rozostřuje hranice legální reklamy na zbraně. Výrazně tím snižuje možnost účinné kontroly a vymahatelnosti dodržování zákona, jehož výklad více než dosud zůstává na subjektivním výkladu příslušného státního úředníka. „Jedná se o jednoznačný obrat o 180 stupňů. Současný zákon reklamu na zbraně až na výjimky zakazuje, chystaný zákon ji až na výjimky povoluje,“ komentuje vládní návrh zákona Jan Beneš z NESEHNUTÍ.

NESEHNUTÍ se problematikou reklamy na zbraně dlouhodobě zabývá. Do dnešního dne již podalo několik podnětů k prošetření šíření nezákonné reklamy. Jednou z nich je i reklama na bojový letoun GRIPEN zadaná společností BAE Systems Ltd. a otištěná v celostátním vydání deníku Hospodářské noviny a Právo. Proti této společnosti je v současné době vedeno správní řízení pro porušení zákona. Další podnět NESEHNUTÍ, který upozorňuje na reklamu firmy Poličské strojírny, a. s. v bulletinu IDET News nabízející k prodeji miny, raketomety či tříštivé střely, šetří Rada pro reklamu. Výsledkem stížnosti NESEHNUTÍ je i písemný příslib firmy, že již nebude pokračovat v uveřejňování nabídky zbraní a střeliva v daném periodiku. Stejně tak v této souvislosti odmítly Poličské strojírny inzerovat zbrojní výrobky i v časopise CDAI Review.
„I tzv. legálny obchod so zbraňami je neoddelitežne prepojený s medzinárodným organizovaným zločinom. Je preto absurdné mu dáva» reklamný priestor vo verejných médiách,“ dodává aktivistka NESEHNUTÍ Katarína Potfajová. Její slova potvrzuje i náměstek ministra vnitra Petr Ibl v rozhovoru pro deník Právo (9. 11. 2001). Zde hovoří o rozsahu ilegálního obchodu se zbraněmi uskutečněného prostřednictvím státem lIcencovaných fIrem a uvádí, že: „Podle signálů, které máme, se odhaduje, že by to mohlo být zhruba kolem deseti procent.“