Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, o.s. Čisté Tuřany, o.s. Masarykova čtvrť a o.s. Horní náměstí, úterý 14. ledna 2014

NESEHNUTÍ a brněnské občanské iniciativy dnes spustili praktický web http://www.mampripominky.cz, z něhož mohou lidé odesílat připomínky k aktualizaci územnímu plánu. Zároveň na webu upozorňují na hrozby pro životní prostředí, které se skrývají v nepřehledných magistrátních dokumentech.

Brněnská občanská společnost supluje magistrát, který lidem předložil složité podklady se zásadními změnami pro jejich život a hodlá je projednat na jediné besedě. Díky novému webu mohou do 11. února poslat vlastní připomínku nebo se připojit k návrhům na lepší ochranu zeleně, pohody bydlení a kvality ovzduší. Občané a občanky si také mohou v mapě vyhledat připomínky týkající se jejich okolí.

Aktuální průzkum ukázal, že v Brně zavřelo 850 menších obchodů a 16 z 29 městských částí nemá dostatek prodejen [1]. Přesto má aktualizace územního plánu umožnit ještě rozsáhlejší výstavbu nákupních center. Pokud nejsou jasně stanovena pravidla, stavební úřady v městských částech nedokáží ochránit veřejný zájem proti developerům. Obří ivanovický Bauhaus stojí v ploše pro nerušící výrobu a služby a třeba bystrcký supermarket Penny v ploše čistého bydlení. Příčinou byla vždy tzv. „podmíněná přípustnost“ supermarketů v těchto plochách. Nyní chce radnice stejný dovětek doplnit do dalších ploch – včetně zeleně a lesů [2].

Aktualizace územního plánu připravuje podmínky pro další výstavbu supermarketů. Radnice to však schovává do nepřehledné změti úprav v zásadním textu vyhlášky a místo toho se chlubí rekreačními parky, které jsou v textu nezávazně zmíněny,“ komentuje návrh Jiří Koželouh, expert na územní plánování z NESEHNUTÍ.

Samotný magistrát přiznává, že pozemky přeměněné na stavební parcely nikdo zpět na zeleň nevrátí, protože by obec musela vlastníkům pozemků vyplatit náhradu újmy,“ dodává Hana Kašpaříková, jednatelka Občanského sdružení Čisté Tuřany.

Město jde na ruku developerům. Například na náměstí Míru v Masarykově čtvrti stále umožňuje objemnou zástavbu, byť s ní nesouhlasily stovky obyvatel. Nelíbí se nám ani navrhovaný rozsah zastavění Žlutého kopce nad Mendlovým náměstím, kde bychom radši převahu parkové zeleně,“ hodnotí dopady Michal Závodský z Občanského sdružení Masarykova čtvrť.

Na Horním náměstí v Bystrci byla zastupitelstvem i veřejností odmítnuta stavba supermarketu. Ale aktualizace na náměstí záměr vrací a v ještě větším rozsahu,“ upozorňuje Luboš Raus z Občanského sdružení Horní náměstí.

NESEHNUTÍ umožnilo lidem připomínkovat územní plán již v minulosti. A výsledky se dostavily. Radnice na základě připomínek místních, městské části Brno-Ivanovice a NESEHNUTÍ vypustila navrženou plochu pro nový hypermarket vedle kontroverzního Bauhausu.

Lidé mohou upravený návrh „Aktualizace Územního plánu města Brna“ [3] připomínkovat do 11. února. Týden před tím (4. února v 17h) bude v jednacím sále Zastupitelstva města Brna na Nové radnici veřejné projednání.

Kontakty:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz
Hana Kašpaříková, tel. 776 388 308, cisteturany@email.cz
Michal Závodský, telefon 777 628 347, email osmc@email.cz
Luboš Raus, telefon 776 333 753, email Lraus@tenza.cz
 
Poznámky pod čarou:
[1] Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna za rok 2013: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/pruzkum-maloobchodni-site-2013/
[2] Aktualizace ploch zeleně (Z) je popsána v závěrečné části dokumentu – na str. 278 (dle číslování stran v Adobe Reader, zobrazené číslování stran v dokumentu je zmatečné): http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navrh/Textova_cast_ODUVODNEN_u.pdf
Text uvádí, že:
Podmíněně přípustné využití:
– občanské vybavení komerční CO
– dopravní infrastruktura DA
za podmínky:
– je doplňkem hlavního účelu využití
– minimalizuje plošný a prostorový střet s pozemky vzrostlé zeleně a negativní
vliv na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití
– negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití
 
Funkce CO znamená (str. 258): pozemky, stavby a zařízení pro obchodní činnost a služby do 5 000 m2 prodejní plochy nebo do 10 000 m2 s uspořádáním obchodní galerie, dále pro administrativu a služby do 20 000 m2 HPP, ubytování, stravování a další služby
Rozsah obchodů v zeleni a lesích není nijak závazně omezen oproti jiným plochám. Pokud tedy developer koupí zelenou plochu může se přít – a pravděpodobně úspěšně – s městem o vydání územního rozhodnutí, které podstatnou část plochy změní v supermarket.
Text k zeleni (Z) ani lesům (L) neuvádí občanské vybavení (funkce O) ani sport (funkce CS).
[3] Upravený návrh změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navrh/Verejna_vyhlaska_Aktualizace_UPmB_18_12_2013.pdf