Skip to main content

V reakci na nedávné krvavé události pozastavila Evropská unie spolu s Českou republikou vývoz zbraní do nepokoji zmítaného Egypta. NESEHNUTÍ toto rozhodnutí vítá a zároveň vyzývá k přehodnocení českých vývozů do dalších problematických zemí. Jak dokazuje nyní zveřejněná zpráva o exportu vojenského materiálu v loňském roce, ČR se souhlasem státních orgánů vojensky podporuje i další nedemokratické režimy pošlapávající lidská práva. Jedná se např. o vojenské dodávky režimu v Alžírsku, Etiopii, Bahrajnu či v Ázerbájdžánu.
Zásahy egyptské policie a armády proti demonstrantům, při kterých za poslední dva týdny zahynulo minimálně 900 lidí, znovu otevřely otázku vývozů zbraní do nestabilních zemí, či do zemí hrubě porušujících lidská práva. Jak NESEHNUTÍ upozornilo [1], Česká republika Egypt dlouhodobě vyzbrojovala, a to jak za vlády Husního Mubáraka, tak i po jeho rezignaci. Podle deníku Guardian byla Česká republika dokonce jedním z nejvýznamnějších vývozců munice do této země [2]. Česká zbrojovka dodala do země desítky tisíc pistolí jen několik týdnů před tím, než došlo ze strany vojenského režimu k masakrům stovek protivládních demonstrantů. [3] Celkový objem vyvezeného vojenského materiálu z ČR do Egypta byl 5,5 milionu EUR (přibližně 140 milionů Kč). Je velmi pravděpodobné, že při krvavých masakrech v zemi zabíjely i české zbraně a munice. Nedávné rozhodnutí českých orgánů pozastavit vývoz do Egypta [3] proto NESEHNUTÍ vítá a považuje za správné, zároveň však upozorňuje, že není možné zůstat jen u něho: „V této chvíli by Česká republika měla přehodnotit také vývoz do dalších zemí hrubě porušujících lidská práva. Není možné čekat, až bude někde pomocí českých zbraní spáchán další masakr,“ upozorňuje Peter Tkáč z NESEHNUTÍ.
Podle statistik Ministerstva průmyslu a obchodu totiž ČR dlouhodobě vyzbrojuje i další země, které jsou proslulé pronásledováním opozice, nedodržováním lidských práv či používáním zbraní proti svým občanům [4]. Vojenský materiál za 17,7 miliónů EUR, tedy za necelou půlmiliardu korun, putoval z ČR do Alžírska. Zdejší režim tvrdě potlačuje protesty svých občanů vystupujících proti korupci, nezaměstnanosti a chudobě a trestá k vládě kritické novináře. [5] Vojenský materiál včetně několika desítek houfnic putoval také do Etiopie, kde se situace v oblasti lidských práv výrazně zhoršuje – pod záminkou boje proti terorismu jsou perzekuováni nezávislí novináři, omezována činnost nevládních organizací, potlačována svoboda shromažďování i projevu. Etiopská vláda také násilně vysidluje více než 1,5 milionu svých občanů, provládní polovojenské jednotky se dopouštějí mimosoudních poprav a mučení. [6] Mezi zeměmi, které dostávají vojenskou podporu z České republiky, se v roce 2012 poprvé objevil i ostrovní stát Bahrajn. Tamní režim krvavě potlačil protivládní protesty, vězní obránce lidských práv, v zemi dochází k svévolnému zatýkání a mučení skutečných či domnělých odpůrců vládnoucího režimu. [7] Vojenský materiál za 1,3 milionu EUR (cca 33 milionů Kč) z České republiky putoval i do ázerbájdžánské diktatury. Jelikož je na tuto zemi uvaleno zbrojní embargo OBSE, putoval sem z českého státu tzv. nezbraňový a nesmrtící materiál a to i z kategorie materiálu obsahující i položku „látky určené k potlačování nepokojů“. Právě potlačováním veškerých hlasů kritizujících vládnoucí režim v Ázerbájdžánu, zatýkáním opozičních aktivistů, rozháněním pokojných protestů, zastrašováním nevládních organizací či cenzurou médií je režim v zemi smutně proslulý a na zhoršující se situaci v zemi poukázal ve své rezoluci i Evropský parlament. [8] „Statistiky zbrojních obchodů za rok 2012 ukazují, že rostoucí vývoz zbraní z ČR je spojen s přímou podporou režimů a diktátorů, kteří se drží u moci i za cenu zatýkání, mučení či zabíjení obyvatel státu, kde vládnou. Svůj díl zodpovědnosti za perzekuce páchané s pomocí vojenských dodávek z naší země tak nese i český stát a jeho představitelé, kteří dodávky zbraní umožňují a schvalují,“ hodnotí českou zahraniční politiku v této oblasti Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. „Vyzýváme odpovědná ministerstva – především ministerstvo zahraničních věcí – aby přehodnotilo nejen doposud vydané licence na vývozy zbraní, ale i změnilo svůj dosavadní benevolentní přístup, který využívání zbraní z ČR k pošlapávání lidských práv umožňuje,“ uzavírá Štefanec.
 
Kontakty:
Peter Tkáč, 736 704 785, peter.tkac@nesehnuti.cz, twitter: @PetoTkac
Milan Štefanec, 605 239 579, milan.stefanec@nesehnuti.cz, twitter: @milanstefanec
Poznámky:
[1] Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 15. 8. 2013: V krvavém konfliktu v Egyptě figurují i české zbraně
[2] The Guardian – Arms sales to Egypt – interactive
[3] tyden.cz: V Egyptě se zabíjí i zbraněmi z Česka. Vývoz pozastaven
ihnes.cz: Evropská unie se vložila do egyptského konfliktu. Pozastaví licence na vývoz zbraní
[4] Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Výroční zpráva za rok 2012:
[5] Human Rights Watch: World Report – Algeria
U.S. Department of State: Country Reports on Human Rights Practices for 2012
Amnesty International USA: Annual Report – Algeria 2013
[6] Human Rights Watch: World Report – Ethiopia
[7] Amnesty International USA: Annual Report – Bahrain 2013
[8] Rezoluce Evropského parlamentu 2013/2668(RSP)

Přílohy: TOP_12_rok_2012MENA_2003_2012

Náhledový obrázek: By D’oh Boy (Mark Holloway) (Flickr: 122 mm howitzer 2A18 (D-30)) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons