Skip to main content

Občanské sdružení NESEHNUTÍ dnes podává celkem 6 trestních oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů hrubé nedbalosti zanedbání potřebné péče o větší počet zvířat s následkem uhynutí. Týká se to šesti velkochovů v celkem pěti krajích, ve kterých došlo v letošních letních měsících k úhynu několika tisíců zvířat.
NESEHNUTÍ na základě analýzy různých zdrojů zjistilo, že v létě letošního roku došlo hned v šesti velkochovech hospodářských zvířat k jejich úhynům v důsledku horka. Podle sdružení jsou za uhynutí odpovědní provozovatelé těchto velkochovů. Proto sdružení podává trestní oznámení a také podněty na místně příslušné veterinární správy.
Nejhorší situace byla zaznamenána ve velkochovu drůbeže ve Starých Holicích v Pardubickém kraji, kde došlo 19. června k úhynu několika tisíců slepic. Místní hasičský sbor tehdy uvedl, že v halách se 40 tisíci slepicemi byla teplota střech na 70 stupních Celsia. Dalších více než tisíc kuřat uhynulo v jihomoravských drůbežárnách Brťov – Lipůvka a Lysice. V obci Mžany v Královéhradeckém kraji uhynulo během jediného dne bezmála pět set zvířat. V Lišanech v Ústeckém kraji a Zlonicích ve Středočeském kraji přišly o život desítky prasnic, z nichž některé byly ve vysokém stadiu březosti.
Podle NESEHNUTÍ se ze strany chovatelů jedná o hrubé zanedbání jejich povinnosti a současně porušení hned několika zákonných ustanovení. Stáje pro hospodářská zvířata by měly být dispozičně, technicky a provozně řešeny tak, aby cirkulace vzduchu a teplota byly udrženy v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé [1]. Chovatel je rovněž povinen upravit nebo změnit technologii, dojde-li k utrpení nebo jinému poškozování zvířat v důsledku nevhodné technologie [2]. „Tyto případy poukazují na naprosto nedostatečnou péči o zvířata  a nerespektování zákonů ze strany chovatelů. Při dodržení legislativních požadavků by podobná situace pravděpodobně nenastala a k úhynu zvířat tedy došlo naprosto zbytečně. Budeme proto pečlivě sledovat, jak Policie ČR i veterinární správa s předloženými podněty naloží,“ uvedla Kateřina Sapíková z NESEHNUTÍ.
Martin Hyťha, koordinátor skupiny Za práva zvířat NESEHNUTÍ, k tomu dodává: „Zmíněné kauzy jsou jen malou ukázkou toho, že hospodářská zvířata ve velkochovech zažívají utrpení a chovatelé jim často nejsou schopni zajistit ani základní podmínky pro důstojný život.“
Iniciativní skupina NESEHNUTÍ „Za práva zvířat“ (http://nesehnuti.cz/zvirata) se zabývá především problematikou velkochovů hospodářských zvířat – připravuje návrhy, jak zmenšit utrpení zvířat ve velkochovech a zlepšit jejich životní podmínky, řeší jednotlivé kauzy a usiluje o veřejnou diskuzi o tomto tématu. Kromě toho organizuje setkání veganských rodičů a vytváří tak prostor pro výměnu rad a zkušeností.
Přílohy:

  • Mapa chovů, kde došlo k úhynům zvířat kvůli horku
  • Články o jednotlivých kauzách úhynů zvířat

Kontakty:
Kateřina Sapíková, NESEHNUTÍ, k.sapikova@gmail.com, tel.: 728 836 756
Martin Hyťha, NESEHNUTÍ, koordinátor skupiny Za práva zvířat, martin@nesehnuti.cz
Poznámky:
[1] Viz § 1b odst 1. vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.
[2] Viz § 10 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
 
Příloha: Mapa velkochovů, kde došlo k úhynům zvířat kvůli horku
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zunN1gJO0D80.kkzNKIUVFBgA
 
Příloha: Články o jednotlivých kauzách úhynů zvířat
Článek „Drůbež na Blanensku ochlazují také hasiči. I tak hyne“ z Blanenského deníku ze dne 8. 8. 2013, dostupný na http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/drubez-na-blanensku-ochlazuji-take-hasici-i-tak-hyne-20130807.html.
Článek „Drůbež na Blanensku ochlazují také hasiči. I tak hyne“ z Blanenského deníku ze dne 8. 8. 2013, dostupný na http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/drubez-na-blanensku-ochlazuji-take-hasici-i-tak-hyne-20130807.html.
Článek „Hasiči kvůli vysokým teplotám opět ochlazují drůbežárny a vepříny, teplota uvnitř je kritická“ ze dne 28. 7. 2013, dostupný na http://www.pozary.cz/clanek/67142-hasici-kvuli-vysokym-teplotam-opet-ochlazuji-drubezarny-a-vepriny-teplota-uvnitr-je-kriticka/
Článek „V rozpálené drůbežárně uhynulo na Pardubicku tisíc slepic“ ze serveru novinky.cz dostupný na http://www.novinky.cz/domaci/305394-v-rozpalene-drubezarne-uhynulo-na-pardubicku-tisic-slepic.html
Článek „Zvířata hynou z horka“ z časopisu 5plus2 ze dne 8. 8. 2013, dostupný na http://louny.5plus2.cz/25321/zvirata-ve-veprinech-hynou-z-horka