Skip to main content

Občanské sdružení NESEHNUTÍ dnes podalo trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti se zveřejněním článku s názvem „Cikánské útoky se množí“, který vyšel koncem srpna v Prostějovském večerníku [1]. Článek je podle názoru NESEHNUTÍ manipulativní, hanobí romskou menšinu jako celek a podněcuje k nenávisti vůči ní.
Prostějovský večerník uveřejnil 26. srpna článek popisující násilí páchané údajně Romy na nejmenované ženě a jeho další eskalaci zejména v Prostějově. NESEHNUTÍ je přesvědčeno, že článek porušuje zákon: nejenže obsahuje mnoho nejasných informací umocněných anonymitou téměř všech svědků a svědkyň, ale významným způsobem přispívá k šíření nenávisti vůči Romům jako etnické skupině. „Autor článku zcela vědomě zobecňuje a démonizuje Romy jako skupinu. Výroky jako ‚vrozené násilí romských spoluobčanů’, ‚klasická cikánská férovka‘ nebo ‚oběti cikánského teroru‘ nejen ukazují na slabé vyjadřovací schopnosti autora článku, ale především cíleně posilují nebezpečnou vlnu rasistické protiromské nenávisti,“ vysvětluje důvod podání trestního oznámení Irena Košíčková z NESEHNUTÍ. Podle ní došlo ke spáchání trestných činů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Trestní oznámení bylo podáno na neznámého pachatele, neboť autor článku se pod něj nepodepsal; večerník uvádí jen „Napsal Redakce“.
Po vydání článku se na sociálních sítích rozproudila živá diskuze v souvislosti s jednáním novinářů a novinářek v redakci. Díky tomu také vyšlo najevo, že ilustrační fotografie ke článku vznikla fotomontáží. Obličej romského muže byl dosazen do fotografie zachycující čínské fotbalové fanoušky při výtržnictví [2,3]. Na článek reagoval i Syndikát novinářů ČR, podle kterého je článek na několika místech v rozporu s Etickým kodexem Syndikátu novinářů, i v rozporu se zákonem [4]. Jakékoliv násilí odsuzujeme: pokud v Prostějově došlo k nějakým napadením, pachatelé musí být usvědčeni a potrestáni. Nemůže to být ale záminka pro uplatňování kolektivní viny. Je nepřípustné, aby média zneužívala svůj vliv a na základě jednání konkrétního člověka podněcovala nenávist k celé skupině obyvatel, kteří s trestnou činností nemají nic společného,“ říká Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.
V NESEHNUTÍ se věnujeme vzdělávacím aktivitám ve školách v oblasti multikulturní výchovy. Smyslem workshopů je diskutovat s dospívajícími, rozvíjet jejich kritické myšlení i schopnost ověřovat si informace. V lidech chceme posilovat dovednost i kriticky nahlížet na různé mediální výstupy. Článek, kvůli kterému podáváme trestní oznámení je v lepším případě hrubě neprofesionální, v horším případě záměrně paušalizuje a ‘háže všechny Romy do jednoho pytle‘ a využívá svého vlivu v lidech dmýchat nenávist,“ dodává Radka Vejrychová z NESEHNUTÍ.
Kontakty:
Irena Košíčková, NESEHNUTÍ, irena@nesehnuti.cz, +420 732 407 890
Martin Hyťha, NESEHNUTÍ, martin@nesehnuti.cz, +995 579 032 102 (v současné době pracovně v Gruzii)
 
Poznámky:
[1] Článek na stránkách Prostějovského večerníku:
http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/3600-aktualizovano-cikanske-utoky-se-mnozi
[2] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=402149293219904&set=a.384340838334083.1073741826.287724754662359&type=1&theater
[3] http://zpravy.idnes.cz/prostejovsky-vecernik-zneuziva-fotky-dyn-/domaci.aspx?c=A130903_105439_domaci_aba
[4] Celé prohlášení Grémia Syndikátu novinářů ČR:
Grémium Syndikátu novinářů ČR se seznámilo se stížností na článek Prostějovského večerníku „Cikánské útoky se množí“ ze dne 25. 8. 2013. Podle názoru grémia je uvedený článek na několika místech v zásadním rozporu s Etickým kodexem Syndikátu novinářů.
Rozpor panuje především ve vztahu k paragrafu, který stanovuje, že novinář „nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace“.
Důkazem jsou v článku použité obraty jako „vrozené násilí romských spoluobčanů“ a také připojená fotografie, kde byla zaměněna hlava čínského fotbalového fanouška za obličej Roma. Takový postup je nutno označit za vědomou a záměrnou manipulaci, jejíž dopad je o to závažnější, že obrazový doprovod článku nepracuje s fakty a podněcuje negativní emoce.
Zmíněný článek je podle názoru grémia Syndikátu novinářů ČR příkladem šířícího se jevu v některých českých médiích, který je nutno odmítnout a odsoudit. V této souvislosti upozorňujeme, že uvedený článek v Prostějovském večerníku je v rozporu s ustanoveními trestního zákona (konkrétně paragrafy 355 a 356), které postihují hanobení národa a rasy a podněcování nenávisti vůči skupině osob.
Adam Černý, předseda SN
Barbora Osvaldová, předsedkyně Etické komise SN