Skip to main content

Finanční podporu ve výši 1 200 euro, zářijovou účast na stáži v České republice a možnost průběžných konzultací a poradenství dnes získaly tři občanské iniciativy z Gruzie a tři z Abcházie. Stejně jako aktivity NESEHNUTÍ se i podpořené projekty na jižním Kavkaze zaměřují na rozličná témata: jsou mezi nimi lidskoprávní, ekologické i sociální aktivity. NESEHNUTÍ tímto způsobem již druhým rokem podporuje občanskou angažovanost v postkonfliktních kavkazských regionech.
Problematiku svobody slova řeší podpořená kampaň za zrušení trestného činu pomluvy v Abcházii, který může být použit v nátlaku na místní novináře a bránit jejich snaze o úplné, nezávislé a investigativní zpravodajství. Sociální otázky řeší projekt týkající se sociálního začlenění dětí s postižením do společnosti v Abcházii a velmi potřebný záměr zřízení anonymní telefonní linky důvěry v gruzínském městě Kutaisi, na kterou by se mohl obracet kdokoliv v obtížné životní situaci. Další gruzínský projekt se zaměřuje na vzdělávání, integraci a ekonomický rozvoj žen z venkovských regionů.
V letošním roce se nám s žádostí o podporu přihlásilo větší množství projektů, které se zaměřují na občanskou účast ve veřejném dění a které přímo rozšiřují prostor pro občanská práva a svobody obyvatel Gruzie i Abcházie. Vítězné projekty navíc mohou najít inspiraci i v českém prostředí, čemuž napomohou i stáže zástupce a zástupkyň z Kavkazu v České republice.“, říká o podpořených projektech jeden ze členů grantové komise Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Boj proti pirátům silnic, kteří představují velký problém v Abcházii, reprezentuje projekt tamního domu mládeže: ten vytvoří možnost pro kohokoliv reportovat na internetu nejen rizikové jednání řidičů, ale i přečiny dopravních policistů – třeba i vymáhání úplatků. Poslední projekt je na Kavkaze tak trochu kuriózní – jedná se o rozpoutání veřejné diskuze o vegetariánství a právech zvířat. „V Gruzii se jedná zatím o téměř neznámé téma, ale i proto jsme se rozhodli aktivitu podpořit. Téma totiž souvisí i s otázkou dopadů zemědělství na životní prostředí, která bude v Gruzii stále naléhavější,“ komentuje rozhodnutí výběrové komise Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.
Do výběrového řízení mohli přihlásit své projekty všichni účastníci a účastnice dubnových seminářů, které NESEHNUTÍ uspořádalo v gruzínském městě Kutaisi a abchazské metropoli Suchumi. Zde získávali znalosti o vedení kampaní, práci se sociálními sítěmi, ale i sociálním podnikání nebo bezpečnosti v elektronické komunikaci. Projekty nakonec podala necelá polovina z šedesáti zúčastněných představitelů a představitelek občanských sdružení, iniciativ či nezávislých médií.
Zástupkyně a zástupci podpořených iniciativ se potkají v září na stáži v Česku, což bude zajímavé mimo jiné i tím, že Gruzie a Abcházie jsou po válečném konfliktu vzájemně izolovanými oblastmi.
Více informací o aktivitách NESEHNUTÍ v zahraničí: http://www.cestainiciativy.cz
Podpořené projekty, organizace a místa působení:
1. „Dekriminalizace pomluvy“, Asociace novinářů a pracovníků médií Abcházie, Suchumi (Abcházie)
2. „Jsme také děti“, Svaz studentů abchazské státní univerzity, Suchumi (Abcházie)
3. „Bezpečná cesta“, Suchumský dům mládeže, Suchumi (Abcházie)
4. „Integrace venkovských žen pomocí internetu“, Asociace „Ženy pro regionální rozvoj“, Kutaisi (Gruzie)
5. „Poslední volání“, Naučně-intelektuální klub „Dialog pokolení“, Kutaisi (Gruzie)
6. „Kdo jsme? Vegetariáni, sdělující informace o svém životním stylu“, Asociace nevládních organizací Shida Kartli, Chašuri (Gruzie)