Skip to main content

Boj s černou těžbou dřeva, zřízení azylového domu pro oběti domácího násilí či transparentnost radnic. NESEHNUTÍ pomohlo v roce 2017 v jižní Ukrajině naplánovat a realizovat pět občanských kampaní. Tato podpora umožnila vybraným občanským iniciativám vést úspěšné kampaně zaměřené na transparentní hospodaření s veřejnými prostředky, pomoc sociálně ohroženým skupinám či na potírání korupce na komunální úrovni. Celkově NESEHNUTÍ za čtyři roky svého působení v Ukrajině podpořilo již šestnáct kampaní. V letošním roce pomohlo NESEHNUTÍ pěti občanským iniciativám z ukrajinských regionů naplánovat a realizovat občanské kampaně. Ty cílí na konkrétní změny v oblastech transparentního hospodaření radnic, zveřejňování informací, potlačování vazeb mezi úřednictvem a ilegálním byznysem či v ochraně sociálně ohrožených. Spolupráce NESEHNUTÍ s místními iniciativami nespočívá jen v přerozdělení finanční podpory ve výši takřka 200 tisíc, ale především ve sdílení zkušeností s plánováním kampaní, průběžných konzultacích a dodání odborného know-how. „Největší radost mám z námi podpořené iniciativy v Chersonu, která vede úspěšnou kampaň za zřízení chráněného domu pro oběti domácího násilí. Minulý týden za ni získali první cenu v celonárodní soutěži Social Project Awards z rukou náměstka ukrajinského Ministerstva pro rozvoj a obchod. Takovéto momenty nás utvrzují v tom, že podpora místních iniciativ v Ukrajině má smysl,“ vyzdvihuje jednu z úspěšných kampaní Jakub Šimák z NESEHNUTÍ. I další podpořené kampaně letos zaznamenaly prokazatelné výsledky. V Oděse se podařilo vyčlenit z rozpočtu samospráv několik desítek milionů korun na bydlení pro plnoleté sirotky odcházející z dětských domovů, vzniká tak obdoba českých Domů na půli cesty. V obci Stanislav (Chersonská Oblast) se místní radnice zavázala zprůhlednit své fungování a přenášet zasedání zastupitelstva na internet. Ve městě Kremenčuk zase místní iniciativa jedná s radnicí o pravidelném zveřejňování hospodaření s veřejnými prostředky ve formě otevřených dat. Skupina investigativních novinářů a novinářek z Mykolaivu se snaží zamezit nelegálnímu kácení často zdravých stromů ve městě. [1]
„Je vidět, že pokud jsou lidi ochotni se angažovat a projeví určitou zarputilost, jdou věci měnit k lepšímu i v odlehlých koutech Ukrajiny,“ dodává Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.
NESEHNUTÍ působí v Ukrajině od roku 2014, kdy začalo podporovat nezávislou žurnalistiku a podílelo se na vzniku regionálních poboček občanské televize Hromadske.TV. Od roku 2015 systematicky spolupracuje s místními iniciativami z odlehlých regionů na jihu země, které svými aktivitami napomáhají měnit Ukrajinu v lépe fungující demokratickou společnost.
Aktivity NESEHNUTÍ v Ukrajině byly podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR.
Kontakt:
Jakub Šimák, jakub.simak@nesehnuti.cz
Martin Hyťha, martin.hytha@nesehnuti.cz
Poznámky:
[1] Seznam letos podpořených kampaní v Ukrajině.]]>