Skip to main content

Organizace chystá podporu pro ukrajinské přeživší sexuálního násilí

tisková zpráva z 08. 06. 2022

NESEHNUTÍ chce spolu s partnerskými organizacemi a dobrovolnickými iniciativami z Ukrajiny pomoci přeživším, na kterých se ruská invaze takto nesmazatelně podepsala. Ve zdokumentovaných případech sexuálního násilí ze strany ruských vojáků nejsou přeživšími výhradně ženy, ale také senioři, teenageři či děti. Ukrajinským organizacím, které se zaměřují na nejrůznější formy lékařské, psychologické a terapeutické pomoci všem těmto lidem, poskytne NESEHNUTÍ finanční a materiální podporou. 

Šokující zprávy o sexuálním násilí, kterého se v okupovaných oblastech Ukrajiny dopouští ruští vojáci, přiměly NESEHNUTÍ k tomu, aby svou dosavadní podporu Ukrajiny zaměřenou na občanskou společnost rozšířilo také o pomoc všem přeživším znásilnění. NESEHNUTÍ nyní zahajuje spolupráci se čtyřmi ukrajinskými organizacemi, které přeživším sexuálního násilí poskytnou sekundární psychologickou a lékařskou pomoc.

Podpora NESEHNUTÍ a ukrajinských organizací se soustředí zejména do regionů v okolí Kyjeva a na západní Ukrajině, kam z okupovaných či již osvobozených oblastí dlouhodobě míří velké množství lidí. Další lokalitou, kde je pomoc přeživším sexuálního násilí potřeba, je Poltavská a Dněpropetrovská oblast, kam prchají lidé z Mariupolu, Mykolajivské a Chersonské oblasti.

„Podpora organizací, které pomáhají přeživším sexuálního násilí je o to potřebnější, že se tito lidé v Ukrajině často setkávají se sekundární viktimizací a tvrzeními jako: slušná žena se obětí znásilnění nestane. Obviňování přeživších z toho, že na svém znásilnění nesou podíl viny, vede k tomu, že se přeživší snaží zůstat v anonymitě a často svá traumata tají. Tomuto prohlubování následků sexuálního násilí chceme spolu s partnerskými organizacemi zabránit.” uvádí mluvčí NESEHNUTÍ Marek Hadrbolec.

Pomoc NESEHNUTÍ ukrajinským přeživším sexuálního násilí odstartovaly peníze od dárců*kyň, které vysbíral záchranář Vít Samek spolu s Liberálním institutem v rámci jejich humanitární pomoci Operace Kyseláč. Vít Samek z těchto prostředků nejprve zajišťoval nákup postkoitální antikoncepce. Po zjištění, že je těchto přípravků již v Ukrajině dostatek, poslouží peníze po společné dohodě ke zprostředkování toho, čeho se ukrajinským ženám naopak nedostává – odborné psychologické a terapeutické péče.

Připojit se k pomoci přeživším sexuálního násilí v Ukrajině je možné skrze sbírku NESEHNUTÍ na portálu Darujme.

Kontakty:
Robert Vlček, člen ukrajinského týmu Cesty iniciativy, NESEHNUTÍ
robert@nesehnuti.cz

Nika Mazániková, koordinátorka propagačních aktivit NESEHNUTÍ
nika@nesehnuti.cz

Činnost NESEHNUTÍ je podpořena v rámci projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project”, který je financován Evropskou unií a realizován platformou CONCORD Sweden, národní platformou francouzských NNO pro mezinárodní solidaritu (Coordination SUD), Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Evropskou konfederací NNO pro humanitární pomoc a rozvoj (CONCORD). Obsah akce nevyjadřuje stanoviska donora a nezakládá zodpovědnost z jeho strany.