Skip to main content
Tiskové zprávy

NESEHNUTÍ představuje první českou původní publikaci o mužích na rodičovské dovolené

By 2008-01-317 září, 2020No Comments

Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno v rámci svých aktivit na podporu větší angažovanosti mužů v péči o děti v těchto dnech vydává sborník textů o různých aspektech tzv. aktivního otcovství. Publikace je určena široké veřejnosti zajímající se o aktuální otázky rovného společenského postavení žen a mužů (nejen) ve vztahu k péči o děti. Její představení bude doplněno tématickou besedou a projekcí filmového dokumentu o zkušenostech otců na rodičovské dovolené.
PUBLIKACE
Aktivní otcovství
(NESEHNUTÍ Brno, 2008, 60 str., editoval/a: Lukáš Sedláček, Kateřina Plesková)
Jednotlivé texty brožury se zabývají dílčími tématy spojenými s problematikou aktivního otcovství, ať už se jedná o legislativu (jak může stát podporovat větší angažovanost otců v péči o děti), stereotypy a dogmata o rodičovství, historii otcovství či téma pracujících matek. Všechny (níže vyjmenované) autorky a autor se problematice otcovství či rodičovství dlouhodobě věnují a na daná témata realizovali vlastní výzkumy a studie. Jejich texty jsou zpracovány srozumitelnou a čtivou formou a snaží se jak o představení tématu, tak o reakci na nejdiskutovanější témata z této oblasti jako jsou zejména stereotypy pojící se na domnělou přirozenou a jednoznačně danou funkci ženy-pečovatelky a muže-živitele. Zpestřením publikace je také rozhovor s hercem Janem Dolanským a jeho manželkou, herečkou Lenkou Vlasákovou, kteří spolu vychovávají své děti podle zásady „půl na půl“. Rodičovské kompetence mají rovnoměrně rozděleny bez toho, že by připisovali důležitost tomu, co je mužská a co ženská role.
Brožuru doplňují četné fotografie Radima Šašinky, které jsou sondou ze života otců, jenž zůstali se svými dětmi na rodičovské dovolené. Fotografie jsou vybrány z archívu putovní výstavy o aktivním otcovství NESEHNUTÍ, která již téměř rok s velkým úspěchem brázdí Českou republiku. Během své cesty navštívila například mateřská centra a knihovny v různých krajích ČR, pražskou ZOO, sídlo OSN i poslaneckou sněmovnu ČR.
„Věříme, že všechny naše aktivity, sborník nevyjímaje, prohloubí zájem veřejnosti o otázky a souvislosti úzce se pojící s aktivní participací mužů v péči o děti a tak vyrovnání šancí žen a mužů jak v rodině a na pracovním trhu, tak celkově ve společnosti.“ říká Lukáš Sedláček, editor publikace a koordinátor aktivit NESEHNUTÍ směřujících k větší zaangažovanosti mužů v péči o děti. „A doufáme, že to bude zájem nejen teoretický, ale i praktický,“ dodává.
Do sborníku svými texty přispěl/y:
PhDr. Iva Šmídová, Phd. (vedoucí oboru genderových studií katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. Hana Chmelařová (psycholožka působící v manželské poradně ve Vyškově)
Mgr. Anna Valouchová (spolupracovnice pražské neziskové organizace Gender Studies, o. p. s.)
Mgr. Klára Janoušková (doktorandka katedry sociologie FSS MU v Brně a odborná asistentka …. univerzity v Ostravě)
Mgr. Lukáš Sedláček (doktorand katedry psychologie FSS MU v Brně a koordinátor aktivit na podporu aktivního otcovství NESEHNUTÍ Brno)
Publikace je distribuována zdarma a je možno si ji objednat či přímo vyzvednout na kontaktech NESEHNUTÍ (uvedeny níže či na www.nesehnuti.cz nebo http://zenskaprava.ecn.cz).
PŘEDNÁŠKA A BESEDA
Tátové na mateřské
čtvrtek 7. února 2008, 17 – 19 h
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 5. patro – přednáškový sál
Může být muž stejně dobrým pečovatelem jako žena? Může otec s dítětem navázat stejný vztah jako matka? Jak fungují rodiny, kde muži pečují o děti a ženy vydělávají peníze? Jsou muži na mateřské slaboši a jejich ženy krkavčí matky? Je muž přebalující miminko proti přírodě? A je matka, která nezůstane s dítětem doma sobecká kariéristka? V čem jsou společnosti a kultury s pečujícími muži odlišné? Jakou změnu přinášejí Noví otcové naší společnosti? Jak může stát podporovat muže v péči o své děti? Kdo jsou to Matkové? A opravdu pečují v přírodě o mláďata vždy samice?
Součástí přednášky bude projekce filmového dokumentu z českého cyklu „Táta jako máma“ (2005, cca 20 min.) o zkušenosti otců, kteří zůstali se svými dětmi na rodičovské dovolené.
Přednáší a beseduje: Mgr. Lukáš Sedláček – doktorand katedry psychologie FSS MU; koordinátor aktivit NESEHNUTÍ směřujících k větší zaangažovanosti mužů v péči o děti. V minulosti se podílel na výzkumu „Rodiny, kde pečují otcové“ – jedná se o kvalitativní sondu do života rodin, u kterých došlo k převrácení tradičních rodičovských rolí: muži jsou doma s dětmi, zatímco ženy se věnují kariéře. Texty právě vydávaného a na besedě představovaného sborníku vycházejí mnohdy se závěrů tohoto výzkumu.
Již 15 minut před začátkem samotné besedy je možno v Knihovně Jiřího Mahena navštívit obsáhlý informační stánek a seznámit se s materiály týkajícími se jak konkrétně aktivního otcovství, tak obecně tématu rodičovství a rovnosti příležitostí žen a mužů.
Více informací:
Lukáš Sedláček: nesehnuti.otcove@gmail.com, 732 175 338 (aktivity na podporu aktivního otcovství vč. odborných informací k tématu)
Kateřina Plesková: zenskaprava@nesehnuti.cz, 774 239 579 (aktivity kampaně Ženská práva jsou lidská práva a projektu Půl na půl – rovné příležitosti žen a mutů)