Skip to main content

Budoucnost měst a obcí zajímá nejen místní samosprávy, ale i lidi, kteří v lokalitě žijí. Smyslupný dialog mezi těmito skupinami, stejně jako příležitost pro občany zapojit se do rozhodování, umožňuje komunitní plánování. O jeho přínosu dnes ví mnoho českých měst a obcí. V programu Cesta iniciativy nyní NESEHNUTÍ přenáší tuto místní zkušenost do dvou gruzínských oblastí, které trápí vyhlídky na nejistou budoucnost, i komunikační bariéra mezi občany a místní samosprávou.

S projektem komunitního plánování v Gruzii, který začal loni na podzim, pomáhá NESEHNUTÍ dlouholetý partner a místní organizace Abkhazintercont, odbornice na facilitaci a komunitní plánování z Čech a Slovenska, a zejména místní facilitátoři a facilitátorky, kteří za asistence NESEHNUTÍ samotné komunitní plánování zorganizují a povedou. Dvojice Zaza Gochelashvili Irma Kortua bude působit ve dvou obcích regionu Rača – v municipalitě Ambrolauri je to obec Tsesia v municipalitě Tskaltubo obec Tsutskhvati.

Krásná příroda a nejistá budoucnost

Obě municipality se dnes potýkají s nedostatkem pracovních příležitostí. Ambrolauri je sice proslulé díky výbornému vínu Khvanchkara, které do regionu láká turisty. Kromě zemědělství a turismu se zde ale další zdroj obživy místním hledá těžko. V okolí Tsutskhvati je situace ještě složitější. V bývalé hornické oblasti, která dříve patřila mezi prominentní regiony, dnes zbývá několik posledních uhelných dolů. A i ty mají být v blízké budoucnosti uzavřeny. Pro místní tak vůbec nebude snadné najít nový zdroj obživy. Někteří však vidí naději v turismu. „Oblast leží v podhůří Velkého Kavkazu a má nádhernou přírodu. Například v Tsutskhvati je raritou třináctipatrová jeskyně, kterou chtějí otevřít pro návštěvníky. Místní ale dobře vědí, že turismus má i své negativní stránky,“ vysvětluje koordinátor programu Cesta Iniciativy Jaromír Němec.

Obce tak před sebou mají důležité úkoly – zajistit pracovní příležitosti pro místní a najít cesty, které zabrání odchodu lidí z regionu. A právě komunitní plánování může být prvním krokem ke změně, která nastíní obcím nový směr a udělá z nich lepší místo pro život. „Chceme místním ukázat, že oni sami můžou budoucnost regionu významně ovlivnit a podílet se na ní. Představitelům obcí zase vysvětlujeme, že nemusí veškerou práci dělat sami, a že zapojení místních lidí do rozhodování o budoucnosti obce může být prospěšné všem,“ říká Němec.

Participace na vlastní kůži

Hlavním úkolem NESEHNUTÍ je předat místním facilitátorům*kám své zkušenosti a pomáhat jim při organizaci komunitního plánování. I přes současné okolnosti komplikující cestování Cesta Iniciativy s facilitátory*kami nesetkává jen online, ale i osobně. A to zatím na dvou schůzkách. Nejprve v únoru, a následně v dubnu, kdy se vAmbrolauri uskutečnil workshop, kterého se spolu s týmem z České republiky zúčastnili nejen gruzínští facilitátoři*ky, ale také představitelé*ky zapojených  obcí. „Jsme nadšení z nasazení Zazy a Irmy a zdá se, že i zástupci místní samosprávy mají o komunitní plánování velký zájem,“ podotkl k setkání Němec.

Zaza Gochelashvili, Irma Kortua a představitelé*ky obcí nyní čekají na příležitost vydat se na stáž do České republiky, kde navštíví místa využívající komunitní plánování a seznámí se s výhodami i úskalími tohoto způsobu rozhodování. Dvojice už nyní vidí cesty, jak by mohla participace občanů gruzínským regionům pomoci. „Mezi vedením obcí a lidmi jsou tu velké propasti. Pokud se projekt vydaří, probudíme v místních povědomí o komunitě a zodpovědnosti za budoucnost regionu. Vedení obcí se zase naučí otevřeně komunikovat a spolupracovat s lidmi, kteří přece mají stejné zájmy,“ popisuje své dojmy Gochelashvili.

Uzavřením projektu spolupráce nekončí

Po skončení stáže v České republice, která proběhne hned, jak bude pro gruzínské účastníky*nice možné vycestovat, začne vTsutskhvati Tsesi samotné komunitní plánování. Úkolem facilitátorů*ek bude nejen přesvědčit místní o výhodách tohoto procesu a vtáhnout je do rozhodování o budoucnosti jejich regionu, ale také pomoci místním samosprávám naslouchat přáním lidí. Po celou dobu jim přitom bude NESEHNUTÍ k dispozici jako pomocná ruka. Samotným komunitním plánováním pak role NESEHNUTÍ v projektu financovaném UNDP končí. Propojení s místními však zůstane zachováno. „Při podobné spolupráci vám regiony a jejich obyvatelé přirostou k srdci. Chceme se tak podílet i na samotné realizaci nápadů, které z plánování vzejdou. Už nyní na to hledáme finanční prostředky,“ uzavírá Němec


The project “Public involvement into the process of regional development via community planning in Abmrolauri and Tkibuli in Georgia” is implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) through the Challenge Fund, with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic