Skip to main content
Tiskové zprávy

NESEHNUTÍ se rozloučilo s ruským generálním konzulem

Lahví „speciální“ vodky MASCHADOV, pojmenované po posledním legitimně zvoleném čečenském prezidentovi, zahalené do čečenské vlajky se členové NESEHNUTÍ rozloučili s odstupujícím ruským konzulem Germanem Korolevem. Zdravici vyjadřující naději, že s odchodem konzula Koroleva odchází i éra nekomunikace a lhostejnosti k porušování lidských práv, přednesli i aktivisté, kteří byli za svůj protest proti válce v Čečensku odsouzeni ke 100 h obecně prospěšných prací. Ti se mu také pokusili předat pamětní fotografii, dokumentující symbolický protestní akt před ruským konzulátem v prosinci 1999, doplněnou osobním věnováním. Generální konzul se však za silné policejní asistence odmítl s aktivisty bavit a otočil se k nim zády, stejně jako tak činí v případě porušování lidských práv v Čečensku.

Malým happeningem aktivisté NESEHNUTÍ připomněli ruskému konzulovi G. Korolevovi, že jako zástupce Ruské federace, dopouštějící se brutálního pošlapávání lidských práv v Čečensku, nenalezl v sobě po celou dobu své mise dostatek odvahy k veřejnému vystoupení, na kterém by se alespoň pokusil vysvětlit počínání ruské státní moci proti svým oponentům. Poslední možností v jeho funkčním období byla pozvánka NESEHNUTÍ na veřejnou diskusi s novinářem Jaromírem Štětinou. Z účasti na ní se nedůstojně vymluvil jak generální konzul, tak vicekonzul Denis Griščenko. Nezbývá než doufat, že Korolevův nástupce bude alespoň otevřenější diskusi o domácí i zahraniční politice Ruské federace.

Příležitostí k vyjádření se k situaci k Čečensku bohužel neubývá. V těchto dnech (dnes již 28. den) např. probíhá v uprchlickém táboře v Ingušsku velká hladovka čečenských běženců. Tímto zoufalým činem se snaží přimět zodpovědné představitele Ruské federace k dialogu s čečenskými reprezentanty (Putin – Maschadov). Jednání by měla být krokem k zastavení ruské agrese, nezbytnou podmínkou k zajištění dodržování lidských práv je i umožnění vstupu nezávislým zahraničním novinářům, humanitárním pracovníkům a mezinárodním pozorovatelům. Násilí páchané ruskými vojsky na civilním obyvatelstvu Čečenska i přes proklamované „osvobození území od čečenských banditů“ neustává. Brutalita okupační moci je natolik zjevná, že i nejvyšší představitelé Ruska (např. poradce ruského prezidenta pro Čečensko Sergej Jastržembskij) jsou nuceni ji přiznat.

Vzhledem k situaci v Čečensku bude NESEHNUTÍ i nadále pokračovat v aktivitách, jejichž cílem je informovat veřejnost o aktuálním dění na tomto území, seznamovat je s lidmi, kteří mají osobní zkušenost s tímto válečným konfliktem, a propagovat humanitární sbírku na pomoc lidem v Čečně.