Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, středa 2. 9. 2015
www.dataprovsechny.cz,  www.hejbejbrnem.cz
NESEHNUTÍ spouští web dataprovsechny.cz a modelovou aplikaci hejbejbrnem.cz, které mají společně propagovat transparentnost a otevřená data. Web informuje formou několika příběhů o tom, co jsou to otevřená data a jaký je jejich význam i jejich praktické využití, ať už v oblasti veřejné správy nebo v občanském sektoru. Aplikace na téma veřejné dopravy a cyklodopravy ukazuje uživatelům a uživatelkám, jak mohou být otevřená data využita smysluplně a zajímavě.
NESEHNUTÍ dlouhodobě podporuje občanské iniciativy a radí jim v otázkách týkajících se územního plánování, dopravních staveb nebo ochrany zeleně ve městě. “Informace jsou ze strany institucí často poskytovány velmi omezeně nebo v nesrozumitelné formě, proto jsme se s NESEHNUTÍm rozhodli, že začneme systematicky prosazovat tzv. otevřená data a že lidem usnadníme cestu k informacím,” uvádí Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.
Kampaň za otevřená data zahájilo NESEHNUTÍ spuštěním modelové aplikace a informativního webu. Web dataprovsechny.cz ukazuje na příbězích jednotlivých lidí různé aspekty otevřených dat – otevřená data z pohledu zastupitelů, politiků nebo občanského aktivismu. “Čtenáři a čtenářky webu se dozví, jaká byla naše cesta k open datům, proč jsou tak užitečná, jak se s nimi dá pracovat i jaká s sebou přinášejí rizika. Postupně plánujeme přidávat další příběhy, které společně ukážou, že otevřená data jsou záležitostí nejen pro veřejnou správu nebo úzký okruh nadšenců, ale že se jedná o koncept užitečný pro široké pole zájemců a zájemkyň,” uvedla Barbora Bakošová, NESEHNUTÍ.
aplikace_mob
K propagaci otevřených dat mezi širší veřejnost slouží také modelová webová aplikace hejbejbrnem.cz. Aplikace poskytuje jednak užitečné a žádané informace z oblasti veřejné dopravy, jednak participativní platformu pro uživatele a uživatelky, kteří mají zájem na dění v Brně. Aplikace obsahuje informace ze čtyř oblastí vztahujícím se k dopravě – MHD, cyklodoprava, obecná dopravní situace a znečištění ovzduší.
Obě platformy – web i webová aplikace mají participativní rozměr. Uživatelé a uživatelky mohou jedním kliknutím odeslat svůj podnět či připomínku k danému tématu – k otevřeným datům či k situaci v dopravě a cyklodopravě (od aktuálních problémů až po dlouhodobou situaci). Tyto podněty jsou předávány zodpovědným osobám, které se jimi budou dále zabývat. Prostřednictvím zmíněných platforem se lidé mohou zapojovat do veřejného dění, a ovlivňovat tak život ve svém městě.
Modelové aplikace i web mají za cíl nejen propagaci otevřených dat mezi širokou veřejnost, mají také ambici fungovat jako zpětná vazba pro instituce, že zveřejňování informací má smysl a je po něm poptávka.
Projekt Rozvoj občanské angažovanosti je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb
Kontakt:
Barbora Bakošová, NESEHNUTÍ, barbora.bakosova@nesehnuti.cz