Skip to main content
Tiskové zprávy

NESEHNUTÍ seznamuje se situací žen cizinek

NESEHNUTÍ vydalo dvě nové publikace, které upozorňují na dosud poměrně opomíjenou problematiku. Publikace seznamují se situací žen, cizinek. Vydána byla brožura z cyklu multikulturních genderových seminářů, které proběhly v listopadu a přednášela na nich řada zajímavých osobností a dále katalog z fotografické výstavy, která seznamuje s životy Češek a českých cizinek.
„Brožura s názvem Život v multikulturní společnosti: konfrontace a výzvy je sborníkem textů autorů a autorek, kteří na seminářích přednášeli, případně byli posluchači/kami“, představuje brožuru Kristýna Pešáková, organizátorka cyklu seminářů. Lenka Šafránková Pavlíčková z NESEHNUTÍ v brožuře vysvětluje, proč je důležité v souvislosti s migrací mluvit nejen o cizincích, ale také o cizinkách. Další autorka upozorňuje, jak se náš vztah k příchozím odráží v jazyce, který používáme, jiné píšící poodhalují, jaký je vztah náboženství k ženám. Neboť také náboženství ovlivňuje život lidí, kteří k nám přicházejí. Mezi autorkami textů v brožuře můžeme najít např. Blanku Knotkovou-Čapkovou, badatelku a překladatelku, zaměřující se na téma hinduismu a život žen v Indii. V brožuře najdeme také texty neziskových organizací, které se zaměřují na praktické problémy. Intervenční centrum Spondea představuje začínající projekt, který je zaměřen na pomoc obětem domácího násilí u skupiny se specifickými potřebami – cizinců a cizinek žijících v České republice. V brožuře ovšem naleznete také řadu dalších poutavých článků, které si rozhodně nenechejte ujít. Brožuru je možné objednat kontaktováním NESEHNUTÍ. Nejdříve bude zdarma distribuována organizacím a úřadům, které pracují s cizinci a cizinkami. Nabídnuta bude také široké veřejnosti. Brožuru v elektronické podobě naleznete zde.
Katalog z výstavy Multikulti subjektivem: My a ony, který NESEHNUTÍ současně s brožurou vydává, se s ní ideálně doplňuje. Je totiž ne pohledem odborníků/ic na cizince, cizinky a migraci, ale výpovědí o životě cizinek samých. Obsahuje fotografie, jejichž autorkami byly obyčejné ženy – Češky a české cizinky. V počátku zrodu výstavy stála fotografická soutěž, jíž se zúčastnila rozmanitá skupina Češek a českých cizinek, které s překvapivou otevřeností nechaly nahlédnout do intimity svého života nebo života žen okolo sebe. V rámci fotosoutěže se sešly ženy s různým národnostním a kulturním pozadím, které jako prostředek výpovědí o sobě i svém okolí zvolily univerzální a všemi srozumitelný jazyk – obraz. Jejich fotografie jsou v mnoha případech pracemi „pouze“ amatérských fotografek a jejich síla často nespočívá ani tak v technické dokonalosti, ale spíše v síle výpovědi, v sociologickém rozměru fotografií, v příbězích, v pestrosti, intimitě. Fotografie zde funguje jako demokratický prvek, který umožnil shromáždit, předat a konfrontovat myšlenky a zkušenosti na první pohled „obyčejných“ žen, které spoluvytvářejí českou společnost. Svou rozličností zároveň vyvrací generalizující představy a stereotypy o tom, „jaká je“ žena, Češka, cizinka…. žijící v české společnosti. „Každá je jiná a nebýt popisek u fotografií, asi bychom ani nepoznali, zda se jedná o Češku nebo cizinku…“, vysvětluje Lenka Šafránková Pavlíčková, která s nápadem výstavy přišla. Katalog v elektronické podobě naleznete zde . Distribuován bude především autorkám fotografií, neziskovým organizacím, ale také veřejnosti, která tak bude moci nakouknout do života českých cizinek.
Více informací :
Lenka Šafránková Pavlíčková, NESEHNUTÍ, program Bezpečí pro uprchlíky, tel.: 777 089 279
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, program Ženská práva jsou lidská práva, tel.: 723 759 082