Skip to main content

V neděli 23. května se uskuteční v lesích v okolí obce Zastávka u Brna dětský stopovací výlet s ekologicky zaměřenými hrami a soutěžemi. Výletu se zúčastní děti uprchlíků, kteří v České republice žádají o azyl a v současné době se nacházejí v místním pobytovém středisku. Smyslem akce, kterou pořádá brněnské občanské sdružení NESEHNUTÍ, je upozornit na složitou situaci uprchlíků žijících v ČR a zároveň nabídnout zajímavé volnočasové aktivity pro jejich děti. Děti budou mít jednak možnost na chvíli zapomenout na prožité utrpení v zemích původu a nejistou situaci v cizí zemi a zároveň se dovědí nové poznatky o přírodě.

Malí uprchlíci, kteří se akce zúčastní, jsou zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu odkud je vyhnaly válečné konflikty či nedemokratické režimy. Velká část z nich musela ve svých domovech čelit hrubému porušování lidských práv a následně byla nucena postoupit strastiplnou cestu napříč Evropou. V současnosti hledají se svými rodiči ochranu v ČR a během azylové procedury jsou umístěni v uprchlickém táboře v Zastávce u Brna. V nepřívětivých podmínkách pobytového střediska musejí uprchlíci trávit téměř veškerý volný čas neboť prostředky, které dostávají od státu, 12 Kč na osobu a den, nestačí na téměř žádné kulturní či sportovní aktivity. „Základní potřeby jim sice zajišťuje český stát nicméně volnočasové aktivity jsou pro duševní a sociální rozvoj dětí velice důležité. Našim cílem je zpestřit jim jejich poněkud jednotvárný život a podporovat u nich rozvíjení dovedností a znalostí.“, říká aktivistka Zuzana Šilhanová z NESEHNUTÍ.

Nedělní program začíná hned po obědě, kdy skupina malých uprchlíků vyrazí spolu s aktivisty a aktivistkami NESEHNUTÍ z budovy pobytového střediska do blízkého lesa. Poté se vydají po vytyčené stezce a absolvují různé soutěže: házení šiškami na cíl, poznávání stromů podle listů nebo závod ve skákání po jedné noze. Na závěr děti objeví poklad – sladkosti a hračky.

V rámci svých aktivit navštěvují dobrovolníci a dobrovolnice NESEHNUTÍ a Amnesty International (AI) uprchlický tábor v Zastávce u Brna pravidelně. Již zde zorganizovali několik programů pro děti, uskutečnilo se promítání klasických českých pohádek, maškarní karneval, výtvarné dílny či série sportovních utkání. Dvakrát se také uskutečnily velké výlety – první z nich, spojený se sázením stromů a prohlídkou Litovelského Pomoraví a druhý jehož součástí bylo divadelní představení ve Vyškově. Do budoucna chystáme výjezd na Brněnskou přepadu a na divadelní představení do Brna.

Vedle těchto aktivit se NESEHNUTÍ spolu s AI zabývá konkrétní pomocí žadatelům o azyl a snahou o změny v azylové politice ČR. „Jsme znepokojeni tím, že český stát odmítá pomoci lidem, kteří utíkají z domovů před válkou či perzekucí a hrozí jim vyhoštěním ze země. Monitorujeme řadu takových případů, často se jedná o žadatele s Čečenska, kde zuří ozbrojený konflikt a lidský život nemá žádnou hodnotu. Získat azyl je přesto pro Čečence téměř nemožné – ze 4 515 žadatelů jich získalo ochranu pouze 39 osob“, vysvětluje důvody kampaně Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Tuto situaci ve své poslední zprávě o stavu lidských práv v České republice kritizoval i vládní zmocněnec Jan Jařab, který přímo uvádí: „Dlouhodobě víme, že se u nás azylu dočká jen málo lidí a je tu problém například ten, že žadatelé se nyní obtížněji dostávají ke svým spisům“.

Více informací:

Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ Brno, tel: 723 559 495