Skip to main content

Nevládní organizace NESEHNUTÍ v těchto dnech distribuuje novou publikaci vydanou v rámci svého programu Zaostřeno na hypermarkety. Jedná se o praktický manuál určený pro aktivní občany a občanky, lokální iniciativy i občanská sdružení. Obsahem manuálu jsou praktické rady jak se účastnit procesů posuzování a rozhodování o expanzi nákupních řetězců v území a plánech na výstavbu konkrétních záměrů nákupních center. NESEHNUTÍ se problematikou velkoprodejen a jejich společenskými a ekologickými dopady zabývá dlouhodobě.


V těchto dnech odcházejí výtisky manuálu „Jak na nákupní centra“ z NESEHNUTÍ do nevládních organizací, ekologických center a za konkrétními aktivními občany a občankami. Další si stahují volně dostupnou elektronickou verzi manuálu z informačních internetových stránek http://ekobrana.cz.
Obsahem manuálu jsou kapitoly o získávání informací a orientaci v záměrech a stádiích rozhodování, plánování posuzování a správní řízení, problematice vlastnictví pozemků a vedení veřejných kampaní. Publikace je doplněna třemi případovými studiemi a přílohou s rozcestníkem a sadou kontaktů a odkazů. Manuál má rozsah 28 stran + příloha, formát A5 a je vytištěn na pevnějším recyklovaném papíře (tzv. terénní úprava).
„Důvodem pro vydání manuálu je podpora lokálních iniciativ i jednotlivých aktivních občanů a občanek v jejich snažení o ochranu životního prostředí a obraně proti bezohledné expanzi nákupních řetězců. Náš manuál dává veřejnosti do ruky užitečnou pomůcku, která je zdrojem informací, rad a inspirace,“ komentuje publikaci jeden z autorů textů a editor Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.„Za situace kdy úřady nejsou schopny efektivně regulovat expanzi nákupních řetězců a chránit životní prostředí, musí se této role ujmout aktivní občané. My se tímto manuálem, ale i řadou dalších aktivit snažíme občany motivovat a podporovat tak občanskou angažovanost,“ dodává druhý z autorů textů a koordinátor programu Zaostřeno na hypermarkety Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Vydání manuálu bylo podpořeno podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí ČR a dále grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Vydání manuálu také podpořily Nadace Arbor Vitae a Nadace Partnerství.

Materiál byl vydán díky finanční podpoře Nadace Partnerství a grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Jiří Koželouh (723 559 495),
Milan Štefanec (605 239 579)
Elektronická verze manuálu:
http://aa.ecn.cz/img_upload/67fc87870d57d5b3a63ce8985bb216ef/praktick__manu_l_web.pdf
Výsledky výzkumů environmentálních dopadů expanze nákupních řetezců v ČR:
http://aa.ecn.cz/img_upload/67fc87870d57d5b3a63ce8985bb216ef/vysledky_vyzkumu_2008_1.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/67fc87870d57d5b3a63ce8985bb216ef/studie_1.pdf (rok 2007)