Skip to main content

Pod názvem ABC feminismu vydává v těchto dnech občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno novou publikaci věnovanou problematice ženských práv. Obsahuje texty o aktuálních tématech feministického hnutí, jakými jsou násilí páchané na ženách, rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině, obchod se ženami nebo postoj společnosti k ženskému tělu a ženské sexualitě. Autorkami jednotlivých kapitol jsou významné představitelky ženského hnutí v České republice. Publikace je určena odborné i laické veřejnosti a zaplňuje tak mezeru v informování o nerovném postavení žen v naší společnosti.

NESEHNUTÍ považuje za důležité nabídnout knihu zahrnující stěžejní témata ženského hnutí a podat tak ucelený přehled dané problematiky běžnému čtenáři přístupnou, čtivou formou.“, říká editorka knížky Lenka Formánková. „Název ABC feminismu podle nás dobře vystihuje náš záměr předložit knihu, která by sloužila jako základ, bez něhož nelze poznat víc, jako první písmena abecedy, která vás přivedou k dalšímu poznání.“

Mezi autorkami textů jsou např. Hana Havelková, Hana Maříková nebo Věra Sokolová působící na Univerzitě Karlově, Linda Sokačová z Gender studies v Praze, Kateřina Machovcová nebo Iva Šmídová z brněnského Gender centra při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dalšími autorkami jsou humanitní enviromentalistka Dita Dražilová a religionistka Iva Doležalová, Markéta Huňková z organizace Ženy bez násilí nebo Klára Skřivánková ze sdružení LaStrada. Jeden z textů je i od redaktora Marka Šálka, který v krátké glose hodnotí zkušenost muže na rodičovské dovolené.

Publikace ABC feminismu“ stojí 120 Kč a objednat si ji můžete na brněnské adrese NESEHNUTÍ. K dostání je také ve vybraných knihkupectvích.

Vydání knížky ABC feminismu je součástí naší dlouhodobé kampaně Ženská práva jsou lidská práva v jejímž rámci se NESEHNUTÍ snaží vyvolat širší diskusi o nerovném postavení žen ve společnosti.“, říká koordinátorka NESEHNUTÍ Kateřina Plesková. Kampaň se zaměřuje na aktuální témata jakými jsou domácí násilí nebo rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání a ve vzdělání. Pořádá proto semináře, publikuje a distribuuje informační materiály, provozuje knihovnu se širokou nabídkou publikací o ženských právech, pořádá různé tématické přednášky a besedy, pouliční happeningy apod. O aktivitách v této oblasti NESEHNUTÍ pravidelně informuje na svých internetových stránkách http://zenskaprava.ecn.cz.

Další informace:

Kateřina Plesková (543245342 nebo 605239579)