Skip to main content

Pomoc ve výši téměř 800 tisíc korun dorazila do Ukrajiny
NESEHNUTÍ uskutečnilo na jaře minulého roku netradiční humanitární dárcovskou kampaň Chléb pro Charkov. Výtěžek téměř 100 tisíc korun, které se podařilo vybrat od občanů, byl použit na nákup chybějících základních potravin pro vnitřní uprchlíky a uprchlice, kteří utekli před válkou na východě Ukrajiny a našli útočiště v Charkově. Současně NESEHNUTÍ ve spolupráci s autodopravcem Kvido Štěpánkem přepravilo do Charkova materiální pomoc v hodnotě téměř 400 tisíc korun. Nákup potravin i převoz materiálu navíc podpořilo darem 300 tisíc korun město Brno. Tento dar byl na konci minulého roku podrobně vyúčtován (1), a NESEHNUTÍ tak vyvrátilo smyšlené informace o rozpočtu daru města publikované na webu Žít z Brna (2). Celkem do Ukrajiny dorazila pomoc ve výši téměř 800 tisíc korun.
NESEHNUTÍ v Ukrajině dlouhodobě podporuje vybrané občanské iniciativy a nezávislé novináře a novinářky. V minulém roce se rozhodlo shromáždit finanční prostředky, které ve spolupráci s uznávanou humanitární organizací Stanice Charkov (3) použilo na nákup základních potravin pro rodiny, které našly azyl v Charkově, a současně jim dopravilo materiální pomoc v podobě zdravotnického a hygienického materiálu. Vnitřních uprchlíků a uprchlic je v charkovském regionu podle oficiálních statistik sto padesát tisíc. Ze získaných peněz se sestavilo více než 1900 potravinových balíčků a zdravotnické a hygienické potřeby pomohly stovkám lidí.
Záštitu nad kampaní Chléb pro Charkov převzala senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová a náměstek brněnského primátora Matěj Hollan.
Sbírkovou kampaň i odvoz humanitárního materiálu podpořilo částkou 300 tisíc korun i město Brno. Humanitární kampaň po celou dobu její realizace komplikovaly smyšlené informace, jejichž zdrojem se stal nepravdivý článek (http://bit.ly/1cWckMj) na webových stránkách www.zitzbrna.cz, které jsou registrovány na Libora Šťástku, bývalého starostu brněnské části Brno-střed a současného předsedu brněnské ODS. Obsahuje množství smyšlených informací o způsobu naložení s darem města Brna. Především pak uvádí, že se za 300 tisíc korun nakoupí 1111 kojeneckých vod, zbytek bude použit na přípravu projektu, cestu do Ukrajiny, personální náklady a propagaci.
Z daru města Brna bylo na organizační zajištění celé sbírkové kampaně použito méně jak 10 % celkové částky, zbytek šel na přímou pomoc uprchlicím a uprchlíkům. Převoz materiální pomoci by nebyl možný bez pomoci autodopravce Kvida Štěpánka, který ji zajistil zdarma.
Pomoc obsahovala 21 tun zdravotnických a hygienických potřeb v hodnotě téměř 400 tisíc korun, 7 tun pohanky, luštěnin a obilovin, 200 kg čaje, více než 1000 ks rostlinného oleje, 1005 ks rostlinného másla, 344 zeleninových konzerv, 1700 kg cukru, 2000 kg ovesných vloček a další základní potraviny.
Pavla Hofmeisterová, koordinátorka kampaně, řekla:
„Je škoda, že jsme velkou část práce museli věnovat obraně před smyšlenými informacemi, za kterými podle všeho stojí Libor Šťástka. Znevěrohodněním sbírky poškodil především uprchlíky a uprchlice. Podrobným vyúčtováním jsme doložili, že jím publikované informace byly smyšlené.“
„Lidé v České republice už mnohokrát dokázali, že jsou připraveni pomoci. Jsme rádi, že podpořili i humanitární kampaň Chléb pro Charkov, a my jsme mohli zajistit potraviny pro půldruhého tisíce lidí a materiální pomoc pro další stovky. Už dar ve výši pouhých 200 korun znamenal jídlo pro jednoho člověka na měsíc.“
Petr Machálek, spolurealizátor ukrajinských projektů, spolupracovník NESEHNUTÍ, řekl:
„Našim cílem bylo pro příchozí z válečných oblastí zabezpečit zásoby základních potravin. Nejjednodušší a nejrychlejší cestou, jak pomoct, bylo shromáždit peníze, za které se jídlo nakoupilo přímo na místě, a převézt v té době již shromážděnou materiální pomoc.“
 
Bližší informace:
Pavla Hofmeisterová, pavla.hofmeisterova@nesehnuti.cz
Petr Machálek, petr.machalek@nesehnuti.cz
Poznámky:
(1) http://chlebprocharkov.cz/vyuctovani_ClebProCharkov.pdf
(2) http://bit.ly/1cWckMj
(3) http://station.kharkov.ua/
 
chlebprocharkov2.0