Skip to main content

NESEHNUTÍ vyzvalo české europoslance a europoslankyně, aby na zasedání Evropského parlamentu ve čtvrtek 25. února podpořili návrh vyzývající ke zbrojnímu embargu na Saúdskou Arábii. Důvodem je podezření z páchání vojenských zločinů a zločinů proti lidskosti ze strany Saúdské Arábie v průběhu konfliktu v Jemenu. Důvodné je také podezření ze zneužití zbraní k represím vůči vlastnímu obyvatelstvu. Vývoz zbraní do této země je navíc podle NESEHNUTÍ v rozporu s evropskou legislativou.
Evropský parlament bude ve čtvrtek 25. února přijímat usnesení k humanitární situaci v Jemenu. Hned několik návrhů usnesení obsahuje požadavek na ukončení vývozu zbraní do Saúdské Arábie. Občanská válka v Jemenu, do níž je Saúdská Arábie zapojena, si od března 2015 vyžádala podle OSN [1] přes 6 000 mrtvých, z toho alespoň 2 997 civilistů. Tato válka přivedla Jemen na pokraj humanitární katastrofy.
Letecké útoky koaličních sil pod vedením Saúdské Arábie mají podle Vysokého komisaře OSN pro lidská práva [2] Zaída Raád Zaíd Husajna největší podíl na ničení civilní infrastruktury Jemenu, především škol a nemocnic. Záměrným bombardováním civilních objektů se Saúdská Arábie podle mezinárodních lidskoprávních organizací Amnesty International [3] a Human Rights Watch [4] dopouští válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
Znepokojení rovněž vyvolává stav ochrany lidských práv v Saúdské Arábii, která patří mezi nejrepresivnější státy světa. Jsou tam zakázány politické strany, svobodné volby se nekonají a opozice je pronásledována, stejně jako náboženské, etnické či sexuální menšiny. Známý je případ blogera Raifa Badawiho, [5] který dostal za zveřejňování svých názorů deset let vězení a tisíc ran bičem.
Vyzýváme české europoslance a europoslankyně, aby hlasováním podpořili zbrojní embargo na Saúdskou Arábii, a zabránili tak dalšímu krveprolití i porušování lidských práv,” uvádí Hana Svačinková z NESEHNUTÍ.
Vývoz zbraní do Saúdské Arábie je podle NESEHNUTÍ v rozporu se Společným postojem Rady 2008/944/SZBP [6] ze dne 8. prosince 2008, kterým se státy EU zavázaly dodržovat osm kritérií. Ta upravují licenční proces schvalování jednotlivých vývozů zbraní a vojenského materiálu.
Podle Společného postoje členské státy EU dle kritéria 2. a) „zamítnou vývozní licenci, jestliže existuje zřejmé riziko, že vojenské technologie nebo vojenský materiál, které mají být vyvezeny, mohou být použity pro vnitřní represi.“ Podle 3. kritéria „členské státy zamítnou udělení licence na vývoz vojenských technologií nebo vojenského materiálu, které by podněcovaly či prodlužovaly ozbrojené konflikty nebo zhoršovaly existující napětí a konflikty v zemi konečného určení.“
V roce 2014 vyvezla Česká republika do Saúdské Arábie vojenský materiál a zbraně v hodnotě 1,9 miliardy Kč, čímž se Saúdská Arábie stala největším příjemcem českých zbraní. Kromě nákladních vozidel TATRA určených armádě byly vyvezeny i součásti pancéřování a střelivo. [7] „Je zahanbující, že Česká republika, známá svou dlouhou humanistickou tradicí, vyzbrojuje jeden z nejbrutálnějších režimů současnosti,” doplňuje Peter Tkáč z NESEHNUTÍ.
 
Kontakt:
Peter Tkáč, peter@nesehnuti.cz
Hana Svačinková, hana.svacinkova@nesehnuti.cz
 
Příloha:
Otevřený dopis ze dne 22. 2 2016
 
Poznámky:
[1] http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/USG%20Stephen%20O’Brien%20Statement%20to%20SecurityCouncil%20on%20Yemen%20CAD%2016Feb2016.pdf
[2] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16917&LangID=E
[3] https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/yemen-call-for-suspension-of-arms-transfers-to-coalition-and-accountability-for-war-crimes/
[4] https://www.hrw.org/news/2015/07/27/yemen-coalition-strikes-residence-apparent-war-crime
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Raif_Badawi
[6] http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/kontrola_exportu_zbrani/kodex_chovani_eu_pri_vyvozu_zbrani/index.html
[7] http://download.mpo.cz/get/35863/60803/635476/priloha002.pdf