Skip to main content

Kvůli nekontrolované expanzi velkých nákupních center v Brně zkrachovalo v uplynulých třech letech pět stovek obchodů. Pokračování tohoto trendu chce zastavit sdružení NESEHNUTÍ prostřednictvím nově zahájené kampaně BRNO V AKCI. Cílem kampaně, na jejíž podporu začalo sdružení sběr podpisů pod petici, je zajistit, aby v Brně fungovala pestrá sít prodejen různých typů, dostupných pro všechny obyvatele a obyvatelky všech městských částí. Prostředkem k podpoře malých obchodů a k omezení další nekontrolované expanze velkých nákupních center má být Územní plán města Brna.

Podle studie Centra pro regionální rozvoj při MU zaniklo v letech 2006 až 2009 v Brně na 500 malých obchodů. Jedním z hlavních důvodů byla nekontrolovaná expanze nákupních center a koncentrace obchodu v nich. Nejvíce obchodů zmizelo z historického jádra města. Zatímco třetina brněnské obchodní plochy je koncentrována v 5 nákupních centrech a 12 hypermarketech či hobbymarketech často na okraji města, některé brněnské části trpí velkým nedostatkem prodejen. V jižní části města Brna připadá na jednoho obyvatele 12 m2 prodejní plochy a v Ivanovicích dokonce 20 m2. Na druhé straně nakoupit v Útěchově, Řečkovicích a Mokré Hoře, Kohoutovicích či Novém Lískovci může dát zabrat. Ve všech těchto čtvrtích připadá na obyvatele méně než 0,3 m2 prodejní plochy. Výsledkem je to, že třetina obyvatelstva Brna to má do obchodu déle než půl kilometru a prodejnu vzdálenou méně než 200 metrů od domu má pouze 19% obyvatel. „Jakmile někde postavíte hypermarket, dojde k uzavírání místních obchodů, vysátí života z blízkého okolí a jeho koncentrace pod střechou jedné obří krabice. Pokud tomu chceme zabránit a uchovat si malé obchody v naší blízkosti, je omezení výstavby nákupních center prostřednictvím územního plánování jednou z mála možností,“ řekl koordinátor kampaně BRNO V AKCI Zdeněk Rous. „Expanze nákupních center nemá za důsledek pouze to, že někteří lidé musí kvůli litru mléka a deseti rohlíkům dojíždět poměrně velkou vzdálenost. Tato expanze znamená také zánik volných ploch ve městě, zábor kvalitní půdy, kácení stromů a nárůst automobilismu,“ dodává Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

NESEHNUTÍ se prostřednictvím kampaně BRNO V AKCI snaží trend další expanze velkých marketů na úkor menších a dostupných obchodů zvrátit. Prosazuje přijetí regulačních opatření pro výstavbu velkých nákupních center do brněnského územního plánu. Ten v současné době umožňuje výstavbu velkých prodejen obchodních řetězců takřka všude a to i v plochách, které jsou primárně určeny k jiným účelům. Takovýto stav vyvolává časté konflikty mezi dotčenou veřejností, samosprávou a investory. NESEHNUTÍ navrhuje, aby výstavba obchodů větších než 400m2 prodejní plochy, byla možná pouze v místech k tomuto předem a jasně určených a jejich výběr, aby probíhal za účasti veřejnosti. Mimo tato místa by byl otevřen prostor pro rozvoj menších prodejen a lokálních obchodů. Omezení výstavby nákupních center prostřednictvím územního plánu jsou v zemích západní Evropy běžná a díky nim si některá z jejich měst dokázala zachovat v centrech atmosféru rušných ulic s malými obchůdky. Zanesením jasných pravidel do územního plánu chce NESEHNUTÍ také posílit možnost samosprávy a veřejnosti podílet se na tom, jak bude město Brno vypadat. „Výzkumy co si město Brno nechalo vypracovat, dokazují, že Brňanům už nechybí velké obchoďáky, ale spíše menší prodejny a snadno dostupné večerky. Aby jejich přání začali vnímat i politici, je třeba po nich požadovat realizaci konkrétních kroků. Lidé žijící v Brně tak mohou udělat i prostřednictvím naší petice či webu brno.hyper.cz“ doplňuje Milan Štefanec, koordinátor programu Zaostřeno na hypermarkety.

Kampaň BRNO V AKCI bude oslovovat lidi trvale žijící i pracující či studující na území města. Zaměří se také na zastupitele a zastupitelky města, kteří budou o případných o novém územním plánu města či o případných změnách toho stávajícího rozhodovat. Kampaň byla zahájena 6. dubna 2010 v 10 hodin informačním stánkem v centru města. Občané a občanky se na stánku mohli informovat o současné situaci a mohli zde také podepsat petici Za omezení výstavby velkých nákupních center v Brně. V jejím petičním výboru lze nalézt bývalého náměstka brněnského primátora Václava Čermáka či uměleckého ředitele divadla Husa na provázku Vladimíra Morávka. Infostánek budou občané moci po příští tři měsíce nalézt každé úterý od 14 do 18 hodin na rohu ulic Františkánská a Masarykova. Rovněž mohou navštívit internetové stránky kampaně www.brno.hyper.cz, odkud lze poslat dopis zastupitelům města Brna a podepsat elektronickou verzi petice.

Více informací: Zdeněk Rous, 605 239 579; Jiří Koželouh, 723 559 495