Skip to main content
Tiskové zprávy

NESEHNUTÍ zahajuje třetí ročník soutěže Sexistické prasátečko ve zbrusu novém hávu

Třetí ročník soutěže „Sexistické prasátečko“ byl vyhlášen ve středu 4. května 2011. Od této chvíle mohou lidé posílat své návrhy na nejvíce sexistickou reklamu ze svého okolí. Zorientovat se v tématu sexismu v reklamách pomohou návštěvníkům a návštěvnicím nové webové stránky programu Ženská práva jsou lidská práva, které byly spuštěny rovněž 4. května a nabízejí mnoho novinek.
Ve středu 4. května začal třetí ročník soutěže „Sexistické prasátečko“, která má za cíl upozornit na přemíru sexistických reklam v českém veřejném prostoru. Soutěž se zaměřuje na způsob prezentace mužů a žen, který upevňuje předsudky o rolích žen a mužů ve společnosti – tedy na sexismus. Slovo „sexismus“ je v představách mnoha lidí spojené se slovem „sex“, takže kritiku sexismu často vnímají jako kritiku sexu. Sexismus se však vztahuje k pohlaví (v angl. „sex“) a označuje představu o méněcennosti jednoho pohlaví. Sexismus je postaven na stereotypních názorech o určité skupině, v tomhle případě o skupině žen nebo mužů. Tyto zjednodušující názory o ženách a mužích – jejich chování, rolích či vlastnostech – vycházejí z představ o „náležitém“ či „přirozeném“ chování mužů a žen. Na jejich základě jsou lidé posuzováni podle příslušnosti k určitému pohlaví bez ohledu na své individuální vlastnosti či schopnosti. Sexismus se tak projevuje především předsudky o nezpůsobilosti k určitým činnostem – „žena, co neumí řídit“, „muž, co se nedokáže postarat o dítě“-  v důsledku tak působí diskriminačně. Sexistické reklamy umisťují ženy a muže do dvou úzce vymezených a vzájemně oddělených světů – ženy pečují o domácnost nebo své tělo, muži zase soustředí svou pozornost na práci, sport či zábavu; společně se potkávají, jen když reklamní žena uvaří muži večeři nebo v reklamě se objevující muž v roli experta zoufalé hospodyňce přispěchá na pomoc s radou ohledně nejlepšího pracího prostředku. Žitá realita a zkušenost nám ukazuje, že ženy nejsou jen hospodyňky, stejně jako muži nejsou jen podnikatelé v oblecích. Realita je mnohem různorodější, než se nám mediální obraz mužů a žen, který je tvořen mimo jiné reklamou, snaží vnutit.
V minulých letech ze soutěžních reklam vybírala jak široká veřejnost, tak odborná porota. Na to navazuje i třetí ročník soutěže a NESEHNUTÍ vyzývá všechny, aby do konce září posílali své návrhy na nejvíce sexistickou reklamu na e-mailovou adresu: zenskaprava@nesehnuti.cz. Zaslané reklamy budou postupně zveřejňovány na nových webových stránkách. „Doufáme, že letošní ročník bude ještě úspěšnější, než ty minulé, kdy se do hlasování zapojily stovky lidí. Jediné, čeho by mohlo být méně, jsou desítky sexistických reklam, které jsme v minulých letech objevili,“ podotýká Petra Havlíková z NESEHNUTÍ. „O došlých reklamách bude veřejnost i odborná porota hlasovat v říjnu, v listopadu se pak všichni mohou těšit na slavnostní předání této anticeny“, doplňuje koordinátorka programu Kristýna Pešáková.
Zároveň s novým ročníkem soutěže „Sexistické prasátečko“ program Ženská práva jsou lidská práva spouští i nové webové stránky s adresou www.zenskaprava.cz. Stránky kromě nového vzhledu nabízí také aktuality z žensko-právního programu NESEHNUTÍ, tematické články či informace k nové aktivitě zaměřující se na prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy na úrovni politiky. „Doufáme, že se nám podaří na stránkách zveřejňovat, jak se politické strany staví k tématu rovných příležitostí žen a mužů v různých sférách i jejich závazky v této oblasti,“ slibuje si od nových stránek Kristýna Rytířová z NESEHNUTÍ. Rovněž se na webové stránce objeví nová postavička jménem Wagi, která bude s nadhledem komentovat dění na současné feministické scéně.
Kontakty: Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082, e-mail: zenskaprava@nesehnuti.cz , Kristýna Rytířová, NESEHNUTÍ, tel.: 733 261 643, Petra Havlíková, 732 854 435
O programu Ženská práva jsou lidská práva: Program je zaměřen na snahu o změnu postojů k otázkám spojeným se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a řeší problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách). Realizované projekty tvoří především informační a vzdělávací aktivity. Jejich hlavním cílem je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin mezi širší veřejnost a do všedního života.