Skip to main content
Tiskové zprávy

NESEHNUTÍ získalo prestižní cenu

By 2003-09-03No Comments

Významného ocenění se v těchto dnech dostalo brněnské ekologické organizaci NESEHNUTÍ (Nezávislé sociálně ekologické hnutí). Její projekt „O hypermarketech veřejně“ byl vyhodnocen jako nejlepší z celé České republiky za rok 2003 a získal tak cenu japonské nadace Sasakawa Peace Foundation. S cenou je spojena i finanční podpora organizace ve výši 6 000 Euro a pracovní stáž v Japonsku.

Japonská Sasakawova mírová nadace (Sasakawa Peace Foundation – SPF) byla založena v roce 1986 s cílem podpořit mezinárodní porozumění, výměnu a spolupráci. Sasakawův fond pro střední Europu (SCEF) vznikl v roce 1990 jako reakce na rostoucí potřebu rozvojové spolupráce v tomto regionu. Jako jeden ze specializovaných regionálních fondů v rámci Sasakawovy mírové nadace SCEF uděluje granty a uskutečňuje vlastní operační projekty. Program se v současnosti zaměřuje na Českou republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Oceněný projekt NESEHNUTÍ „O hypermarketech veřejně“ je zaměřen na pomoc občanům a obcím postiženým plánovanou výstavbou obřích nákupních center. Jeho smyslem je poskytnout odbornou, právní, mediální a informační podporu. Nedílnou součástí je také publikační činnost (byly vydány dva sborníky a několik druhů letáků), přednášky, putovní fotografická výstava, odborné semináře, veřejná slyšení pro občany a řada dalších aktivit. „Cílem projektu bylo ukázat, že hypermarkety nemají negativní dopad pouze na životní prostředí. Neúnosně zvyšují dopravu ve městech, způsobují vylidňování městských center, podílejí se na růstu nezaměstnanosti, často porušují práva zaměstnanců a stejně tak bývá v řadě případů s porušováním zákonů spojena i jejich výstavba.“, říká o projektu, který vznikl v roce 2001 jako reakce na expanzi velkých obchodních řetězců, jeden z jeho koordinátorů Mgr. Filip Fuchs.

Oceněním projektu však aktivity NESEHNUTÍ v oblasti hypermarketů nekončí. Po nedávno zastavené stavbě obchodně-zábavního centra Plaza v blízkosti biokoridoru řeky Svratky se nyní pozornost sdružení zaměřuje na kontroverzní stavbu hypermarketu Carrefour v Brně – Králově Poli. „Hypermarket má vyrůst v místech, kde žije hned několik kriticky ohrožených druhů zvířat. Úřady zcela ignorují výjimečnost dané lokality z pohledu ochrany životního prostředí a výstavbu Carrefouru dál bezohledně prosazují. Cena Nadace Sasakawa nám pomůže se do kauz jako je tato účinněji zapojovat.“, dodává další z autorů projektu Milan Štefanec.

V minulosti projekt NESEHNUTÍ zaměřený na hypermarketovou problematiku získal také uznání a finanční podporu od Ministerstva životního prostředí ČR, české Nadace Partnerství, Nadace Open Society Fund či Nadace VIA.

Další informace: Filip Fuchs, Milan Štefanec (605 239 579)