Skip to main content
Tiskové zprávy

NETOLERUJME DOMÁCÍ NÁSILÍ

By 2003-11-257 září, 2020No Comments

Dnes, v úterý 25. listopadu, u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách proběhl v Brně informační happening zaměřený na jednu z častých forem násilí na ženách – domácí násilí. Akce, na které se podílelo NESEHNUTÍ společně s Poradnou pro ženy v tísni a zařízením s krizovými lůžky Magdalenium, se tak stala součástí celorepublikové Kampaně proti domácímu násilí, která k dnešnímu dni vyvrcholila.

Součástí informačního happeningu, který se odehrál na ulici Česká, byl stánek s širokou nabídkou materiálů zaměřených na problematiku domácího násilí. Kromě letáků různých organizací pracujících s jeho oběťmi tu byly k dispozici materiály informující obecně o jevu domácího násilí. Nedílnou součástí byly i informační materiály k celorepublikové Kampani proti domácímu násilí.

Kolemjdoucí si na stánku také mohli zakoupit svíčky, které byly benefičně prodávány a jasně tak vyjádřit svůj odmítavý postoj k domácímu násilí. Zisk bude věnován na konto zařízení s krizovými lůžky pro oběti domácího násilí Magdalenium. Proč právě Magdalenium vysvětluje Kateřina Plesková z NESEHNUTÍ: „Stále tu chybí dostatečné ubytovací kapacity, kam by se mohly týrané ženy přechodně před agresorem ukrýt. Proto chceme alespoň symbolickou částkou tento azylový dům podpořit.“

Akce byla zahájena v 16:00 proslovem aktivistky NESEHNUTÍ Kristýny Rytířové. „Podle statistických údajů tři pětiny české populace znají případy násilí mezi partnery z doslechu, více než čtvrtina se s ním setkala přímo, tedy jako svědek, oběť nebo případně v roli násilníka. Odhaduje se, že každá pátá žena je obětí násilí ze strany svého partnera. Podle průzkumů v rodinách s domácím násilím vyrůstají děti v 84 % a útoky se odehrávají v přítomnosti dětí v 69% případů. Přičemž děti, jenž jsou svědky domácího násilí, trpí stejně jako děti, které jsou samy týrány. Tristní je také fakt, že tváří v tvář domácímu násilí je pouze každý druhý člověk ochoten poskytnout pomoc.“ upozornila Kristýna Rytířová. Poté byly svíčky zapáleny a byl z nich sestaven velký nápis „STOP NÁSILÍ“.

Kampaň vyhlásilo jedenáct neziskových organizací z různých regionů České republiky, které se v rámci své činnosti zabývají problematikou domácího násilí vůči ženám, ať již v oblasti přímé pomoci obětem násilí či prevence a poskytování informací. Jejím cílem je zvýšit informovanost o domácím násilí a zároveň posílit povědomí o nepřijatelnosti tohoto jevu. Kampaň chce ukázat, že domácí násilí nelze tolerovat, protože tolerance komplikuje situaci obětí a posiluje cyklus násilí. Kampaň se zároveň zaměřuje i na některá konkrétní témata, spojená s domácím násilím, ať už jde o změny v legislativě nebo o nutnost jasného odsouzení násilí. Kampaň probíhá na několika úrovních, její důležitou částí je mediální kampaň ve spolupráci s reklamními agenturami a Českou televizí, stejně tak důležité jsou však i aktivity jednotlivých neziskových organizací, zaměřující se především na zvýšení povědomí o domácím násilí.

Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami, nejčastěji mezi partnery či bývalými partnery. Většinu obětí domácího násilí (až 95%) tvoří ženy.

Další informace:

605 239 579 (Kateřina Plesková, NESEHNUTÍ Brno)

737 834 345 (Martina Žáková, Poradna pro ženy v tísni – Liga lidských práv)